This page contains a Flash digital edition of a book.
28 praktijk DE TANDARTSPRAKTIJK ALS ERKEND LEERBEDRIJF


Werkend leren en lerend werken


Net als in vele andere sectoren wordt in de mondzorg volop werkend geleerd en lerend gewerkt. Door stagiaires die zich aan de stoel en aan de balie het vak eigen maken. Dat kan alleen in praktijken die erkend zijn als leerbedrijf. Hoe wordt een praktijk een erkend leerbedrijf en welke voorwaarden en voordelen heeft dat?


TEKST: KEES ADOLFSEN, FREELANCE JOURNALIST, FOTO: SHUTTERSTOCK.


I


n de tandheelkunde wordt de kwalifi catie ‘erkend leerbedrijf’ uitsluitend uitgereikt door Calibris, ‘ken- niscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn


en sport’. Op de website van deze organisatie – die vanaf augustus opgaat in de Stichting Samenwerking Beroeps- onderwijs Bedrijfsleven, zie kader 'Calibris gaat op in SBB' – staan in totaal bijna 2.500 erkende leerplekken. Om een mbo-opgeleid tandartsassistent te worden, zijn er drie door het centraal register beroepsopleidingen (crebo) erkende leerwegen. De eerste twee lopen via een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Het zijn de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegelei- dende leerweg (BBL). In het BOL-traject is de beroeps- praktijkvorming per opleider verschillend ingericht, in blokstages (aantal weken fulltime) en lintstages (aantal dagen per week gedurende het hele schooljaar). Via de BBL-route werk je minimaal twintig uur per week in de praktijk en ga je een dag per week naar school. De derde leerweg loopt via de particuliere instituten LOI en Schei- degger. Deze leerweg, die eveneens leidt tot een offi cieel mbo-diploma, is op dezelfde wijze vormgegeven als de


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48