This page contains a Flash digital edition of a book.
klachtenregeling 37


Begroting overschreden CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG (CTG), 9 APRIL 2015


KLACHT Klaagster, die wegens een verstandelijke be- perking onder bewind is gesteld, heeſt op 16 mei 2012 met ernstige kiespijn de tandarts be-


zocht. Zij beschikt over geringe financiële middelen en vroeg, op aanwijzing van haar bewindvoerder, om een begroting met behandelplan. Die begro- ting bedroeg in totaal 483,- euro. Op 23 mei heeſt de bewindvoerder de praktijk een e-mail gestuurd met daarin de beschikking van de rechtbank dat zij tot bewindvoerder van klaagster is benoemd, de mededeling dat zij de begroting had gezien en dat dit bedrag betaald kon worden, en het verzoek de rekening naar haar postadres te sturen. De vier nota’s die de bewindvoerder vervolgens ontving bedroegen in totaal 1.614,- euro. Klaagster bezocht vervolgens de tandarts op 23 oktober 2012 opnieuw met kiespijn. Zij heeſt toen haar bewindvoerder gebeld om de behandelingsmogelijkheden te be- spreken, passend binnen haar financiële situatie. De tandarts wilde de bewindvoerder op dat mo- ment niet spreken omdat hij geen tijd had. Op 29 oktober 2012 heeſt de bewindvoerder schriſtelijk verzocht om stopzeting van de incasso van de facturen, omdat deze de begroting ver overste- gen. De praktijk schreef op 21 november 2012 dat de behandelingen noodzakelijk waren vanwege de vele pijnklachten, dat niet zou zijn gemeld dat de behandelingen vanwege de kosten niet konden worden verricht en dat voor de betaling van de facturen een betalingsregeling zou kunnen worden getroffen. Ook schreef de praktijk dat in het vervolg eerst een begroting zou worden opgesteld, wat zou inhouden dat een acute behandeling bij pijnklach- ten niet mogelijk is. Op 8 november 2012 kreeg de bewindvoerder opnieuw een nota, ditmaal van 495,- euro. Volgens klaagster stijgen de rekeningen ver uit boven de begroting. Er is bovendien geen behandelplan voor het gehele gebit gemaakt en er zijn met haar geen alternatieven besproken. Verder heeſt de tandarts ten onrechte geweigerd om op 23 oktober 2012 telefonisch met de bewindvoerder te overleggen en is op 21 november 2012 op onheuse wijze gedreigd dat zij bij acute klachten niet meer zou worden geholpen.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


VERWEER De tandarts kan geen gegevens met betrekking tot de status, patiëntenkaart en röntgenfoto’s


van klaagster verstrekken, omdat hij inmiddels in een andere praktijk werkt. Hij heeſt klaagster behandeld in opdracht van het personeel van zijn toenmalige praktijk, met tijd gereserveerd voor een zenuwbehandeling. Volgens het personeel was er instemming met de behandeling. Hij heeſt klaagster bij die eerste behandeling – op 5 juni 2012, op 16 en 25 mei 2012 werkte hij nog niet in de praktijk – geadviseerd een afspraak te maken voor een be- handelplan voor haar hele gebit. Dit heeſt zij echter niet gedaan. Ook heeſt hij een extractie voorgesteld, maar dat wilde klaagster nadrukkelijk niet. Op 23 oktober 2012 heeſt hij de bewindvoerder inderdaad niet telefonisch te woord gestaan omdat hij met de behandeling van klaagster bezig was en zodoende geen tijd had. En tot slot acht hij zich niet verant- woordelijk voor de brief 21 november 2012, omdat die door de praktijk is geschreven.


OVERWEGINGEN RTG. Volgens het RTG kan uit het over en weer ge- stelde niet precies worden afgeleid op welke data de tandarts klaagster heeſt gezien. Van de tandarts had mogen worden verwacht dat hij het RTG hierover nauwkeuriger zou inlichten. Ook al werkt hij niet meer in de praktijk waar de behan- deling plaatsvond, hij is als tandarts (eind)verant- woordelijk voor de behandelingen en moet ervoor zorgen dat hij over de relevante gegevens beschikt en deze zo nodig opvragen. Het college constateert wel dat klaagster op 16 mei 2012 en 25 mei 2012 bij de praktijk is geweest, maar dat de tandarts on- weersproken heeſt aangevoerd dat hij daar toen nog niet werkte. Aangenomen wordt dat de tandarts haar op die dagen niet heeſt behandeld. Verder wordt aangenomen dat de tandarts klaagster heeſt behandeld op 5 juni 2012, 18 juni 2012 en 2 juli 2012. Daarnaast heeſt hij klaagster op 23 oktober 2012 voor een nieuw geval van kiespijn behandeld. Ook al heeſt de tandarts klaagster op 16 en 25 mei 2012 niet gezien en heeſt hij de begroting van 16 mei 2012 dus niet zelf opgesteld, toch had hij bij de behande- ling van klaagster op 5 juni 2012, 18 juni 2012 en 2


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


KLACHTENREGELING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48