This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 23 DE NIEUWE WET WERK EN ZEKERHEID


Plussen en minnen


Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) streeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar meer banen, via versterking van de rechten voor werknemers. En naar een betere doorstroming op de arbeidsmarkt, via eenvoudiger ontslagprocedures. Maar hoe werkt deze wet door in de tandartspraktijk? En gaat ze gaat werken zoals beoogd?


TEKST: KEES ADOLFSEN, FREELANCE JOURNALIST; FOTO: SHUTTERSTOCK


D NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


it jaar wordt de Wet werk en zekerheid van kracht. In Nt 09/2015, p. 44 is daar in de rubriek Actueel al eerder over gepubliceerd. De hoofd-


elementen daaruit nog even op een rij: - Per 1 januari gingen de eerste veranderingen in het kader van de nieuwe wet in. Zo is het bij een arbeids- overeenkomst met een looptijd van zes maanden of korter niet meer mogelijk een proeſt ijd op te nemen. Bovendien dient de werkgever bij elk tijdelijke arbeids- overeenkomst vanaf zes maanden een zogeheten ‘aan- zegtermijn’ aan te houden: uiterlijk één maand vóór de arbeidsovereenkomst eindigt, moet de werknemer schriſt elijk geïnformeerd worden of de arbeidsovereen- komst al dan niet wordt verlengd. - Per 1 juli worden wijzigingen van kracht in onder meer het ontslagstelsel en in de ‘ketenregeling’. Een be-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48