This page contains a Flash digital edition of a book.
redactioneel


5


REINIER VAN DE VRIE


INHOUD


Bertrams 3 Nieuws 7 Dental sail Agenda


Feit of Fictie Tegenbeet


Verbeelding Tweevlaks


Interview Bart Keijser


Stelling Tweets Spittoon


7 8 8 9


Mensenwerk 10 Citaten


10 11 11 12


Opinie 16 Inbox


16 18 19 19


Praktijkvoering 21 Focus


21


Praktijk: Werk en zekerheid 22 Onderzoek 27 Peilstations


Praktijk: Leerbedrijf


27 28


Vakinhoud 33 Geneesmiddelenbulletin Uitgelezen Beeldspraak


Klachtenregeling 37 Service 41 KNMT Actueel


43 Nt 12/2015 verschijnt op 10 juli NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Wilt u reageren op het hoofdredactioneel? r.vandevrie@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


33 34 35


slecht imago. In de publieke media wordt dat met graagte uitgemeten, bijvoorbeeld als weer eens ontdekt wordt dat onze tandenborstels vol poepresten zitten. Wie zijn dan de boos- doeners? Juist die smerige bacteriën. poepresten, verkoudheid… Het zijn de bacte- riën die ons de das omdoen. En in de mond veroorzaken ze cariës, ook een niet te onder- schatten volksziekte.


Vijanddenken H


oe hebben ze het voor elkaar ge- kregen? Bacteriën hebben een


Na het interview met microbioloog Bart Keijser van TNO ben ik echter wat positiever over onze bacterie- huishouding gaan denken. Keijser geeft aan dat naar ‘slechte’ bacteriën veel meer onderzoek is gedaan, omdat die veel makkelijker op kweek kunnen worden gezet. Tot zijn grote vreugde kwam in 2005 een nieu- we meet- en analysemethode voor DNA, ‘next genera- tion sequencing’, beschikbaar, waarmee veel meer soorten bacteriën kunnen worden onderzocht. TNO had zich tot die tijd geconcentreerd op darmbacteri- en, maar kreeg met deze methode veel meer mogelijk- heden om ook onderzoek te doen naar bacteriën in de mond-, keel- en neusholte. Met groot enthousias- me heeft hij zich op dit onderzoek gestort. Begin dit jaar leidde dat tot zijn benoeming als bijzonder hoog- leraar Oral Systems Biology. In die functie gaat hij in nauwe samenwerking met ACTA onderzoek doen naar vooral de ‘goede’ bacteriën. Wie weet leidt dat tot on- derzoeksresultaten op basis waarvan de strijd tegen cariës gewonnen kan worden. Als we de gunstige bac- teriën vooral weten te stimuleren, kunnen we nog wel eens blij worden van onze bacteriehuishouding. Veel vijanden blijken dan misschien wel vrienden te zijn.


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48