This page contains a Flash digital edition of a book.
bertrams 3 Sorry…


Het zorgde een jaar geleden voor beroering in tandheelkundig Nederland; zorgverzekeraar Achmea vorderde miljoenen euro’s aan onterechte declaraties terug bij meer dan duizend tandartsen.


ILLUSTRATIE: JOEP BERTRAMS


Het betrof onder meer declaraties van behandelingen die niet of niet volgens de regels hebben plaatsgevon- den, mat Achmea breeduit in de media. Daarmee – be- wust of onbewust – een link leggend met het woord fraude. Het oordeel van Achmea dat tandartsen massaal de fout in waren gegaan, blijkt een jaar later echter op zijn minst voorbarig te zijn geweest. Begin juni stelde de rechtbank in Zwolle namelijk dat de terugvorderingsactie van Achmea onterecht was. In een zaak tegen een tandarts die weigerde de terugvordering te betalen, werd de zorgverzekeraar in het ongelijk ge- steld. Achmea baseerde zich bij haar actie op de uitkom- sten van een in 2013 gehouden controle. Daaruit zou blijken dat meer dan duizend tandartsen een combinatie van de codes V21 en V60, en code C29 in combinatie met


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


een aantal codes uit de categoriën R en P zouden hebben gedeclareerd. En dat mag niet, oordeelde Achmea. Volgens de rechtbank heeſt Achmea haar oordeel echter onvoldoende onderbouwd – wat tegen bepalingen is die Achmea daar zelf over heeſt opgesteld. Bovendien kwam pas op 8 mei 2013 vast te staan dat een combinatie van de codes V21 en V60 niet is toegestaan. Combinaties die voor deze datum zijn gedeclareerd, mogen zodoende niet worden teruggevorderd, stelde de rechtbank. Achmea lijdt met de uitspraak een gevoelige nederlaag. Tegelijk wordt de reputatieschade die de tandheelkunde heeſt opgelopen, er niet mee gerepareerd. Een welge- meend, openbaar ‘sorry’ richting tandartsen is nu wel het minste wat van Achmea mag worden verwacht. (EB)


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48