This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 13


Het is tegenwoordig aardig duidelijk welke bacteriën schadelijk zijn voor het gebit. Maar sommige bacteriën lijken juist een gunstige invloed te hebben op tanden en kiezen. Met behulp van nieuwe DNA- en RNA-technieken doet bijzonder hoogleraar Oral Systems Biology Bart Keijser daar onderzoek naar. Dat zou best eens tot een doorbraak kunnen leiden.


TEKST: REINIER VAN DE VRIE; FOTO’S: JAN DE GROOT, AMSTERDAM


Waar houdt u zich als moleculair bioloog mee bezig?


“Ik kijk naar de erfelijke eigenschappen van micro-orga- nismen en gebruik in mijn analyses DNA en RNA, het genetisch materiaal. Ik vind het heel interessant om ver- schillende meet echnieken en disciplines met elkaar te combineren. Door op veel verschillende manieren het- zelfde systeem te benaderen, krijg je steeds meer stukjes informatie. Zo probeer je de puzzel in elkaar te laten val- len. Waar ik vooral in geïnteresseerd ben, is de toepas- sing van onderzoek. Ik heb veel onderzoek gedaan naar bacteriën die voedselbederf kunnen veroorzaken. De vraag was hoe we de erfelijke eigenschappen van bacte- riën kunnen inzet en om voorspellingen te doen met betrekking tot de houdbaarheid en het gedrag van bacte- riën en populaties, in dit geval van een voedingsmiddel. Dit onderzoek was de opmaat voor onderzoek dat ik nu doe naar bacteriën in de mond-, keel- en neusholte.”


Hoe is uw benoeming tot bijzonder hoogleraar Oral Systems Biology tot stand gekomen? “Ik ben voor vijf jaar één dag per week aangesteld door het Lorentz-van Iterson Fonds TNO (LIFT). Dat is een TNO-stichting die de mogelijkheid biedt leerstoelen te creëren om de samenwerking en de inbedding in de aca- demie te versterken. We werken, ieder vanuit de eigen


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48