This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 15


“ We moeten er vanaf bacteriën als vijand te zien”


CV Dr. ir. Bart Keijser (1971) Studie: Moleculaire wetenschappen in Wageningen. Werk: Keijser werkt tien jaar als molecu- lair microbioloog bij TNO en als projectlei- der van het onderzoeksprogramma Oral Health bij het Top Institute for Food and Nutrition. Hij doet onderzoek naar biologi- sche processen die onderliggend zijn aan behoud van een gezonde mond, keel en neusholte. Zijn promotieonderzoek aan de universiteit in Leiden ging over grond- bacteriën, streptomyceten, gerelateerd aan antibioticaproductie. Bij de Universi- teit van Amsterdam deed hij onderzoek naar bacteriën die voedselbederf kunnen veroorzaken. Bijzonder hoogleraar: Per 1 maart 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Oral Systems Biology aan de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) van de Universi- teit van Amsterdam (UvA).


aan de zorgkant, maar aan de preventieve kant. We heb- ben met fl uoride een geweldige stap gezet in de preven- tie van cariës. Ik denk dat er vanuit de biologie meer oplossingen mogelijk zijn. Daar wil ik graag naar toe. We kijken naar preventie door dit meer te koppelen aan de biologie en liefst ook geïndividualiseerd afgestemd op ieders fysiologische toestand. Ik vind dat we de ambitie met z’n allen moeten hebben om door preventie de zorg- kosten te verlagen.”


Was ACTA de meest voor de hand liggende samenwerkingspartner? “ACTA is een gerenommeerde instelling, maar er zit ook een zeker toeval in door persoonlijke contacten. Ik ken Wim Crielaard van ACTA van eerdere betrekkingen aan de UvA. Die samenwerking was heel succesvol. We zijn in staat geweest om een heel groot publiek-private samenwerking te starten onder de vlag van een topinsti- tuut van Food and Nutrition. We hebben met Philips, Wrigley, Cargill en GSK vier grote wereldspelers weten te bundelen. Gezamenlijk werken we met deze bedrijven aan wat ons gezond houdt met betrekking tot micro- organismen in de mond.”


In het persbericht naar aanleiding van uw benoeming staat dat dit nieuwe wetenschappelijke terrein de mogelijkheid biedt de gezondheid van mensen structureel te verbeteren en de zorgkosten terug te dringen. Dat klinkt behoorlijk ambitieus… “Je moet ook ambities hebben, meen ik oprecht. De kos- ten voor mondzorg staan volgens de site Volksgezond- heidenzorg.info van het RIVM op nummer drie. Tandart- sen hebben een heel effi ciënte manier van werken ontwikkeld om mensen met cariës te helpen. De kosten zijn daardoor relatief erg laag. Hetzelfde geldt voor de periodieke controle. Maar het gebeurt wel bij iedereen. De kosten per zorgbehoevende zijn heel laag, maar ieder- een heeſt zorg nodig, en daardoor is de som heel hoog. Ik denk dat er wel ruimte is voor verbetering, niet zozeer


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Wat zijn idealiter de uitkomsten van uw onderzoek? “We beginnen met de hypothese dat er bacteriën in de mondholte zijn die betrokken zijn bij onze mondgezond- heid en dat sommige biologische processen belangrijk zijn voor het behouden van mondgezondheid. We weten iets over remineralisatie. Ik hoop dat we over vijf jaar een heel scala aan voorbeelden hebben kunnen vinden van dit soort onderhoudsprocessen die zorgen voor veer- kracht in de mondholte. Ik hoop dat we dan ook zoveel weten over de fundamenten, dat we een kritische massa kunnen krijgen om het verder uit te zoeken. Verder zou ik willen dat we dan een begin hebben gemaakt met het vertalen naar producten.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48