This page contains a Flash digital edition of a book.
mensenwerk


11


Ze vormen niet alleen in het dagelijks leven een paar, Eric de Ruiter en Marjan de Boer zijn ook op de werkvloer een team. Samen runnen ze de praktijk Tandheelkunde Haaksbergen.


TeksT: laura jansen• foTo’s: jan de grooT, amsTerdam


Mondhygiënist MARJAN DE BOER (46)


zonder overleg” “Geen dag "I


n 1989 leerden Eric en ik elkaar, heel klassiek, op de opleiding kennen. Na ons afstuderen zijn we onze ei-


gen weg gegaan, waarbij we allebei in het buitenland hebben gewerkt. Uiteindelijk gingen we samenwonen en hebben we in verschillende praktijken gewerkt. In 2013 besloten we om samen een nieuwe praktijk te be- ginnen, om zo meer service aan onze patiënten te kun- nen verlenen. We hebben het pand helemaal verbouwd en ziten hier met een andere vrijgevestigde mondhy- giënist. Als je tegen een probleem aanloopt waarbij je elkaars expertise nodig hebt, is het ideaal dat je even bij elkaar binnen kunt lopen. Er gaat geen dag voorbij dat we niet met elkaar overleggen, al gebeurt het ook wel eens dat dat pas aan het eind van de dag in de auto gebeurt. Doordat we allebei ons werk met heel veel plezier doen, gaat het thuis vaak over werk. Af en toe stellen we daarom een gebitsvrije zone in, dan willen we het even over iets anders hebben dan over tanden en kiezen. Op het gebied van praktijkvoering heb- ben we weleens een verschil van mening, meestal over de vraag of iets handig is of niet. Ik moet Eric er dan van overtuigen dat iets wel degelijk een goed plan is, bijvoorbeeld om nog een extra ruimte in te richten voor de orthodontist die hier een dag per week zit. Eric kan heel goed luisteren en heeſt veel geduld. Ook als een patiënt niet zo’n hoog budget heeſt, kan hij toch zoiets moois maken dat iemand heel tevreden de deur weer uitgaat. Dat vind ik heel knap.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Tandarts ERIC DE RUITER (50)


“Respect voor elkaars werk”


"M


ijn beroep wordt alleen maar leuker naarmate ik langer in het vak zit. Vooral aan de combinatie van


het ambacht en het sociale aspect beleef ik ontzetend veel plezier. Hoewel Marjan en ik geen van beiden uit het oosten komen, belandden we uiteindelijk in Haaks- bergen. Daar was een tandarts nodig. Ik heb eerst tien jaar alleen in de praktijk aan huis gewerkt, daarna had ik tien jaar een kostenmaatschap met een collega. Toen het huurcontract afliep en we logistieke problemen met gezamenlijke patiënten kregen, besloten Marjan en ik samen een maatschap te starten. Zo’n duo was in deze streek nogal revolutionair. We vonden dat het anders moest met de tandartspraktijk, met name het idee dat de patiënt klant is leefde bij ons. Marjan is een hardwer- kende vrouw die zich goed kan inleven in de patiënt. Je kunt echt op haar bouwen. Dat is, denk ik, ook de belangrijkste reden dat patiënten die eerst bij haar praktijk in Enschede zaten, nu naar Haaksbergen komen. Een minpuntje is dat ze te veel kletst, maar dat doe ik zelf ook. We proberen paal en perk te stellen aan de tijd dat


we over werk praten. Een half uur tot een uur nadat we thuiskomen, meer niet. Het grootste voordeel van sa- menwerken als partners is dat je respect hebt voor elkaars werk en elkaar begrijpt. Wij zullen niet snel vragen als: ‘Moet je nu al- weer in de boeken?’ of ‘Wanneer ben je thuis, de aardappels zijn al warm.’ aan elkaar stellen Een gezamenlijke wens? Als we een tweede tandarts vinden, willen we graag op vrijdag op locatie behandelen, bijvoor- beeld in verpleeghuizen.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48