This page contains a Flash digital edition of a book.
43 actueel


KIMO HOOFDMOOT OP ALGEMENE VERGADERING


H


oe gaan we verder met het Kennisinstituut Mondzorg


(KiMo)? Die vraag hield de gemoede- ren behoorlijk bezig op de 198e Alge- mene Vergadering (AV) van de KNMT, gehouden op vrijdag 12 juni. Na uit- gebreid beraad onder zowel de afge- vaardigden van de afdelingen als het hoofdbestuur riepen eerstgenoem- den het hoofdbestuur uiteindelijk in twee moties op alle wegen te be- wandelen om de belangen van de be- roepsgroep steviger te verankeren in de oprichtingsstatuten van het KiMo.


Dat er richtlijnen moeten komen voor de beroepsgroep was voor de AV geen onderwerp van discussie. De


vraag is wel hoe die richtlijnen tot stand komen. Is de positie van de be- roepsgroep in het proces voldoende geborgd? Of komen er straks richt- lijnen die in de praktijk niet of nauwe- lijks uitvoerbaar zijn? Daarop concen- treerde zich de discussie over het KiMo, dat op verzoek van de afdeling Zuid-Holland Midden als extra agen- dapunt aan de agenda werd toe- gevoegd.


In totaal werden er vier moties inge- diend over richtlijnen; twee ervan werden door de vergadering aange- nomen. Het hoofdbestuur beraadt zich op deze moties en de te nemen vervolgstappen.


Naast KiMo kwamen uiteraard ook andere punten aan bod op de AV. Zo werd het financiële jaarverslag geac- cordeerd, kreeg het bestuur décharge en werd Hendrike van Drie met grote meerderheid van stemmen opnieuw gekozen tot vice-voorzitter van de vereniging. Het bestuur maakte ook bekend later dit jaar een extra AV te zullen plannen.


Meer informatie over de AV leest u op www.knmt.nl/av.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 JUNI 2015


FOTOGRAFIE: MARCO VERSTRAATEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48