This page contains a Flash digital edition of a book.
onderzoek 27


PEILSTATIONS


Op p. 22 in dit Nt staat in het artikel over de Wet werk en zekerheid (Wwz) dat deze wet gevolgen heeſt voor tandartspraktijken. Immers, bijna alle tandartsen hebben medewerkers in hun praktijk. Dit blijkt ook uit het laatste onderzoek Tandheelkundige Praktijk- voering (OTP) uit 2014. Hierna worden enkele gege- vens uit dat onderzoek gepresenteerd met betrekking tot medewerkers in loondienst (niet-tandartsen). Ter vergelijking staan daarbij ook gegevens van tien jaar daarvoor.


Alle ondervraagde tandartsen hebben anno 2014 één of meer medewerkers in loondienst. Gemiddeld gaat het om 6,4 medewerkers per praktijk. Bij vrijwel alle (99%) tandartsen zijn dat tandarts- of preventieassis-


tandarts-/preventie-assistent mondhygiënist #1 secretaresse #2 praktijkmanager


tandtechnicus/-protheticus schoonmaker


andere arbeidskracht totaal n


#1 #2 inclusief kindertandverzorgenden inclusief administratief medewerkers, receptionisten en telefonisten PERCENTAGE PRAKTIJKEN MET MEDEWERKERS EN GEMIDDELD AANTAL MEDEWERKERS IN DE PRAKTIJK (INCLUSIEF PARTNER) IN 2001 EN 2014, NAAR FUNCTIE.


tenten. Verder heeſt 42% ook (een) mondhygiënist- (en) en 6% een tandtechnicus en/of tandprotheticus in dienst. Voor het overige gaat het om secretaresses (46%, schoonmakers (46%), praktijkmanagers (bij 25%) en andere medewerkers (bij 8%).


Ook in 2004 hadden bijna alle tandartsen één of meer medewerkers in dienst. Dat waren er per praktijk toen gemiddeld wel minder (4,7). Het verschil daarbij zit vooral in de procentuele toename van praktijken met één of meer secretaresses (van 21% naar 46%), praktijkmanagers (van 12% naar 25%), mondhygië- nisten (van 35% tegen 42%) en/of andere arbeids- krachten (van 2% naar 8%).


2014


99% 42% 46% 25% 6%


46% 8%


100% 444


3,8 1,8 1,9 1,1 1,1


1,2 1,3


6,4


97% 35% 21% 12% 4%


44% 2%


98% 356 2004


3,1 1,5 1,6 1,0 1,5 1,2 1,0 4,7


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


Medewerkers in loondienst


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48