This page contains a Flash digital edition of a book.
45 actueel 5


1 2


3 4 5


TIPS


DE WERKKOSTENREGELING GUNSTIG TOEPASSEN


Sinds 1 januari moeten alle bedrijven in Neder- land, en dus ook tandartspraktijken en mond- zorgketens, verplicht voldoen aan de werkkos- tenregeling (WKR). Ook onder de WKR geldt dat alle vergoedingen én verstrekkingen van een werkgever aan werknemers loon vormen waar- over belasting moet worden betaald. Dit tenzij deze specifiek onder de werkkostenregeling zijn vrijgesteld.


De WKR kent naast een algemene vrijstelling van 1,2% van de loonsom een aantal specifieke vrijstellingen. Vijf tips van de KNMT om de werkkostenregeling gunstig toe te passen - voor zowel voor werkgevers als werknemers:


Verstrek specifieke medische beroepskleding in bruikleen of voorzie vrijetijdskleding van een vol- doende groot bedrijfslogo (70cm2


- en dan onbelaste - bedrijfskleding te maken;


Geeft u een bedrijfsborrel? Hou hem in de praktijk! Wanneer u een educatief element aan de bijeen- komst toevoegt, telt de borrel niet mee als verkapt loon;


Verstrekt u een hulpmiddel aan een medewerker in het kader van het ARBO-beleid, dan is deze vrij- gesteld van loonheffing, ook wanneer het verstrekte thuis wordt gebruikt.


Is hetgeen wordt verstrekt noodzakelijk om de functie uit te kunnen oefenen? Dan is deze vrij-


gesteld onder de WKR. Ook wanneer het gaat om een tablet of telefoon die privé wordt gebruikt.


Zorg voor een goede administratieve labeling van vergoedingen en verstrekkingen. Wat bij de ver- werking in de administratie al is geoormerkt met doel en noodzaak is bij latere vragen eenvoudiger te verant- woorden.


Meer informatie over de werkkostenregeling op de site van de Belastingdienst.


) om het tot specifieke


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 JUNI 2015


FOTOGRAFIE: MARCO VERSTRAATEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48