search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Grote post


De NADO zet dan ook vol in op opleiding. “Duiker zijn vergt een continu proces. Duikers worden elk jaar gekeurd. Eén keer per twee jaar moeten ze laten zien dat ze voldoende met hun vak bezig zijn. Dit controleert de certificerende instelling aan de hand van een logboek, proef van bekwaamheid en een examen. Daarbij kijken ze ook hoeveel duiken iemand gedaan heeft”, zegt Lagarde. “Eén keer per vier jaar moet een dui- ker zich opnieuw certificeren. Het is een risicovol beroep en er kan in korte tijd heel wat veranderen.” Goed materieel is eveneens essentieel om ongevallen tijdens het werk te voor- komen. Krul: “Veiligheid is een grote post op de begroting. Al- leen al het keuren en onderhoud van materieel zoals slangen en helmen, tanks en schepen kost jaarlijks zo’n 200.000 euro. We hebben intern iemand opgeleid die keuringen kan uitvoe- ren, dat scheelt tienduizenden euro’s op jaarbasis.” Langius: “Bij ons liggen de kosten nog hoger, omdat we meer materi- eel hebben. Denk aan multifunctionele kranen om gewonde duikers uit het water te kunnen halen. Die moet je wel aan- schaffen, tien stuks à 5.000-10.000 euro, en één keer per jaar wegbrengen. Wat de kosten verder opdrijft, is het feit dat je niet alles zelf mag repareren. Als je grote schade hebt aan een helm, moet je die wegbrengen of vervangen. Ook duik- bussen moeten op gezette tijden helemaal uit elkaar gehaald worden.”


Gebrek aan kennis


Bij elke klus voert een duikbedrijf een risico-inventarisatie uit. Die focus op veiligheid en kwaliteit staat soms op gespannen voet met het streven naar een goed bedrijfsresultaat. “Stel, wij bieden aan op een klus met veel stroming en getij. Dan zetten wij daarvoor ander materiaal in en nemen we extra voorzorgs- maatregelen. Opdrachtgevers vinden dat veel geld en gaan shoppen. Dan komen ze uit bij de prijsvechters, die die voor- zorgsmaatregelen niet nemen – daar hebben ze de kennis niet voor – en goedkoper kunnen aanbieden. Want als je je mate- riaal maar één keer per jaar controleert, heb je minder kosten. In de vrije markt leggen wij het dan af tegen de kiloknallers”, aldus Krul, die pleit voor meer en zwaardere controle op duik- werk. “Nu is er bijna geen controle, er zijn te weinig mensen en het heeft geen prioriteit.” Ook opdrachtgevers ontbreekt het soms aan kennis. “Als duikbedrijf kunnen we geen grote bestekken aannemen, omdat ons aandeel in het werk gering is en we de rest dan moeten uitbesteden. Dus treden we vaak op als onderaannemer. Aannemingsbedrijven nemen zo’n klus aan en schrijven vier of vijf duikbedrijven aan. Ook bij hen ont- breekt kennis: ze hebben geen benul van stroming, welk ma- terieel nodig is”, stelt Langius.


Veilig duiken Het geheel overziend, is het nut van de NADO onomstreden, voor duikers én opdrachtgevers. “De NADO zorgt er dank- zij de contacten met overheden voor dat nieuwe regelgeving ons zo min mogelijk pijn doet. Zonder de NADO waren we bijvoorbeeld jaarlijks tienduizenden euro’s aan hercertificering kwijt geweest”, stelt Krul. Ook reageert de NADO actief op in- cidenten en wordt gekeken of de huidige documenten in de wetgeving over veiligheid en competentie niet tekortschieten


“IN DE VRIJE MARKT LEGGEN WIJ HET AF TEGEN DE KILOKNALLERS”


In het project Open IJ werkt DISA International mee aan het realiseren van de grootste zeesluis ter wereld.


om herhaling te voorkomen. Verder denkt de NADO momen- teel mee over de plannen van de overheid voor de CE voor producten. Lagarde besluit met een pragmatisch advies: “Een goede opleiding als basis, nadenken over de consequenties van wet- en regelgeving, zorgen voor goed materiaal. Als ie- dereen zich daaraan houdt, wordt er veilig gedoken en is er sprake van eerlijke concurrentie.”


Professioneel DUIKWERK?


De leden van de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen helpen u graag ! www.nado.nu


Buitenhofdreef 280 2625 RE Delft


Telefoon Internet Email


015 2512022 www.nado.nu info@nado.nu


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 51


Foto: DISA International


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56