search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
 Sluis Eefde   


De combinatie Lock to Twente (L2T) is onlangs gestart met de bouw van een nieuwe kolk op het sluiscomplex in Eefde. L2T is een samen- werking tussen Mobilis (civiele techniek) en Croonwolter&dros (technische installaties) en TBI PPP (financiering). Deze capaciteitsuitbreiding betekent een verbetering van de bereik- baarheid en is een belangrijke economische impuls voor de regio Twente. Tekst: Jos van Maarschalkerweerd


D 18 Nr.4 - 2018 OTAR


e regio Twente ligt in het hart van Corridor2 van het Trans- Europese Netwerk voor Trans- port (TEN-T). Dit is de logistieke as bin- nen het Europese hoofdnetwerk, die loopt van Warschau via Berlijn, de Eu- regio/Twente, Amsterdam/Rotterdam tot Felixstowe-Midlands in Engeland. Daar- mee heeft de uitbreiding van Sluis Eefde ook een Europese dimensie. Schepen vervoeren via de sluis jaarlijks 70.000 containers en 60 miljoen ton lading tus- sen Noord- en Oost-Europa en de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. De bestaande sluis is al ge-


Foto: John van Lith


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56