search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Soltegro introduceert VR-technologie in ontwerp van TTI’s


Virtual Reality (VR) en Artificial Intelligence-technieken zorgen voor spectaculaire innovaties bij het ontwerpen, testen en validatie van tunneltechnische installaties (TTI’s). De engineers van Soltegro in Capelle aan den IJssel hebben een mogelijk- heid ontwikkeld om het gedrag van een TTI met behulp van een gemodelleerd ontwerp te visualiseren in een game engine of andere 3D visualisatieprogramma’s. Hun inmiddels gepaten- teerde vinding levert aanzienlijke reductie op van faalkosten.


D


e start, het ontwerp van een tunneltechnische installatie, is per definitie een lastige fase.


Soltegro-manager Jan-Martijn Teeuw: “Het gedrag dat de installatie moet heb- ben ligt natuurlijk vast in het programma van eisen, maar doordat er nog geen software en grafische interface is, is het beoogde resultaat nog een abstractie, en hebben stakeholders niet altijd een


30 Nr.4 - 2018 OTAR


overeenstemmend beeld van wat er ge- realiseerd zal worden met het voorlig- gende ontwerp. Die afstemming maak je veel effectiever als je kunt visualiseren wat de klant gaat krijgen. Doordat je be- ter met je stakeholders kunt communi- ceren hebben mensen meer vertrouwen in het project en in elkaars inbreng daar- bij. Dan verloopt je project ook beter.”


First time right Sinds 2014 past het innovatieteam van Soltegro Virtual Reality technieken toe bij het uitvoeren van haar activiteiten. Franc Fouchier, innovatiemanager bij Soltegro: “In infrastructurele projecten heeft het ontwerptraject al een door- looptijd van twee jaar of meer. Daar- na moet het ontwerp nog gerealiseerd en getest worden. Pas daarna blijkt in de praktijk of het systeem ook foutloos doet wat ervan verwacht werd. Als er dan nog aanpassingen nodig zijn, heb je niet alleen veel tijd verloren, maar moet je vaak ook weer gaan herstellen in wat al gebouwd is. Je kunt je voorstel- len dat je aanzienlijk, en dan heb je het over tientallen procenten, op deze faal- kosten kunt besparen wanneer je het in één keer goed had kunnen doen. Ofwel ‘First-Time-Right’. Daar hebben we nu een tool voor. Tijdens de renovatie van de Velsertunnel hebben we de proof of concept gerealiseerd, en inmiddels zet- ten we de applicatie in bij nieuwbouw en renovatie van andere TTI’s.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56