search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Innovatief keermiddel


Hollandia Infra verzorgt het ontwerp, de fabricage en montage van de werktuigbouwkundige onderdelen van de nieuwe sluiskolk, alsmede de keermiddelen van de sluis inclusief aandrijvingen. Voor dit project is een ontwerp gemaakt met enkele zeer innovatieve toepassingen.


Voor het bovenhoofd wordt een segmentdeur toegepast. Door de radiale vormgeving van dit type keermiddel is het mogelijk om de deur met een grote waterweerstand bij fors stromend water, te sluiten, iets dat bij de tweede sluiskolk bij Eefde een vereiste is om de kans op een ‘open-kolk- situatie’ te voorkomen. Om deze reden wordt dit type keermiddel norma- liter toegepast als storm-noodkering. Sluis Eefde wordt de eerste schut- sluis in Nederland waarbij dit type keermiddel wordt toegepast.


In het benedenhoofd van de sluis worden reguliere puntdeuren toege- past. Door het grote waterniveauverschil tussen het Twentekanaal en de IJssel, vereist het ontwerp echter een robuuste ontwerpdeurconstructie met een hoge waterkerende capaciteit. De deuren van het benedenhoofd worden beschermd door een slagboom om mogelijke aanvaringen te voorkomen en daarmee het risico op een open-kolksituatie uit te sluiten. De slagboom is voorzien van een staalkabel die het schip afremt. De energie van het schip wordt via de kabel geabsorbeerd door een fender- constructie in een kelder naast de kolk. Ook dit ontwerp is uniek voor deze toepassing.


Het openen en sluiten van beide deurtypen gebeurt door middel van hybride-hydraulische cilinders. Een nieuw ontwerp waarbij de hydrauli- sche cilinder en het normaliter grote externe hydraulisch aggregaat geïn- tegreerd zijn in één onderdeel. Dat is wederom een innovatieve toepas- sing binnen de infrawereld.


gesloten


nivelleren


open


zonder dat we bomen kweken op lengte en niet op dikte van de stam”.


De belangrijkste stakeholders in het ge- bied zijn de gemeente Lochem, het wa- terschap Rijn en IJssel, en de vaarweg- gebruikers. Voor één derde deel zijn de vaarweggebruikers vertegenwoordigd via BLN Schuttevaer, voor het overi-


22 Nr.4 - 2018 OTAR


ge varen ze in opdracht van de grote- re bedrijven in de regio, zoals Akzo No- bel, Container Terminal Twente (CTT), ForFarmers, de Zandmaatschappij en Twentse Kabel Factory (TKF). Ook de re- creatievaart wordt als stakeholder ge- noemd. Ernst Rijsdijk: “Het begin van de voorbereiding werd gekenmerkt door een spanning in de relatie met de ge-


meente en het waterschap. In de pers werd er negatief gesproken over het sluisproject en in de Tweede Kamer werden er vragen gesteld. Dat had zijn weerslag op procedures en te maken af- spraken. Door te investeren in de relatie met de gemeente en het waterschap, de dorpsraad Eefde en de werkgroep Land- schapsplan is de benadering omgesla-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56