search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN Maxime Verhagen


Marktvisie Marktvisie heeft, net als Bouwagenda, een hoge mate van abstractie en is daarom een lastig begrip om uit te leggen. Of eigenlijk is het ook geen begrip, het is een beweging. Een set afspraken tussen opdrachtgevers groot en klein, en opdrachtnemers groot en klein.


Dat de Marktvisie geen papieren tijger is, blijkt uit de vele goede voor- beelden uit de praktijk die er inmiddels zijn en waar u ongetwijfeld van gehoord heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat, die een van de mede-initiatiefnemers is van de Marktvisie, en die onlangs een sessie heeft georganiseerd waarin marktpartijen konden meedenken over het selectiebeleid van RWS. Dat geeft blijk van een heel open houding en zo’n sessie georganiseerd door zo’n grote opdrachtgever was enkele ja- ren geleden ondenkbaar.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Wie de teksten van de Marktvisie leest, komt al snel tot de conclusie dat niemand er wat op tegen kan hebben. Iedereen zal het ermee eens zijn dat de verschillende partijen in de keten goed met elkaar moeten om- gaan, dat er eerlijke communicatie is en dat we elkaar het licht in de ogen gunnen. Maar dan de praktijk. Daar zie je dat partijen nog te vaak tegenover elkaar staan, en dat veel contact via juristen verloopt. En om dat een halt toe te roepen is er een cultuurverandering nodig zoals die beschreven staat in de Marktvisie. Naast de visie en de wil om te veran- deren, heb je daar een lange adem voor nodig. En moet je ook beseffen dat het soms wel eens mis kan gaan.


Dat hoort erbij, daar leren we van zodat het een volgende keer goed gaat. Of in elk geval nog beter.


Nr.4 - 2018 OTAR O Nr.4 - 2018TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56