search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Goed materieel en het onderhoud ervan vormen een grote kostenpost voor duikbedrijven.


Hoge eisen Opdrachtgevers leggen de lat hoog in de ogen van Krul. “Ik begrijp dat ze geen ongelukken willen, maar de eisen rond het elimineren van risico’s zijn te- genwoordig zo hoog dat je je pak wel in de kast kunt hangen. Zo kun je niet meer werken”, zegt hij. Toch levert vol- doen aan hoge eisen ook weer kansen op. “Shell eist dat we werken met duik- teams van vijf man, een decompres- siekamer en specifiek materiaal. Con- tainerschepen stellen zelfde eisen en komen nu bij ons omdat wij daarop in- gesteld zijn.” Ook DISA International volgt het landelijke kwaliteitssysteem. Duikers krijgen waar nodig opfriscur- sussen en verder onder andere lascur- sussen. Langius herkent het verhaal van veeleisende opdrachtgevers in de pe- trochemie. “Ook al zijn onze duikers ge- certificeerd, toch moesten we bij Esso eerst twee dagen een veiligheidstraining


50 Nr.4 - 2018 OTAR


doen voordat we aan het werk konden”, vertelt hij. Om continu te voldoen aan de kwaliteitseisen, wordt binnen DISA International bijgehouden wat mensen aan papieren hebben, wanneer deze zijn verlopen, over welke ervaring eigen me-


dewerkers en inhuur beschikken, hoe ze in een team werken. “Als bij een con- trole van de Inspectie SZW blijkt dat je iemand inhuurt die niet gecertificeerd is, ben je het haasje.”


V.l.n.r. Manuel Langius, Leo Lagarde, Carin Bot en Maurice Krul.


Foto: Duik- en Bergingsbedrijf W. Smit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56