search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
     


  Dichtscherm


Het fenomeen piping is een serieuze bedreiging van de staat van de Nederlandse rivierdijken, dat met het stijgen van het waterniveau door klimaatverandering steeds ernstiger vormen aanneemt. Op tal van plekken in Nederland zijn dringend dijk- versterkende maatregelen nodig om aan de nieuwe normen te voldoen. Dit vraagt om nieuwe technieken, omdat de traditio- nele oplossingen veelal te duur zijn of simpelweg te veel ruimte vragen. Het Hardenbergse bedrijf Profextru ontwikkelde een in- novatieve anti-piping oplossing: het Prolock Delta Dichtscherm. Het scherm is gemaakt van 100% gerecyclede kunststof en licht van gewicht, waardoor het makkelijk te plaatsen is met minima- le aantasting van de dijk en directe omgeving.


P


iping is een ernstig faalmecha- nisme, dat dijken verzwakt en zelfs kan doen instorten. Extra lastig is dat de mate van piping onder een dijk niet altijd even nauwkeurig is vast te stellen. Er wordt weliswaar ge-


24 Nr.4 - 2018 OTAR


werkt aan rekenregels, maar een be- wezen effectieve methode laat nog op zich wachten. “Hierdoor kan het voor- komen dat het middel soms erger is dan de kwaal”, aldus accountmanager Henry Hoekman van Prolock. “Zo wor-


den er bijvoorbeeld fors bredere steun- bermen aangelegd, zware damwanden geplaatst of geotextiel systemen aan- gebracht, waarvoor fl ink in de dijk ge- graven moet worden. Mét alle risico’s van dien. Dat moet anders kunnen, zo meenden wij. Onze uitdaging werd daarom het ontwikkelen van een op- lossing die zowel effectief als kosten- effi ciënt is: een duurzaam, lichtgewicht heavescherm, dat in praktisch iedere si- tuatie toepasbaar is, ook in bebouwde gebieden.”


Piping


Bij piping stroomt rivierwater via een zandlaag onder de dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Het ver- raderlijke is dat het pas zichtbaar wordt als er daadwerkelijk een watergang (‘pipe’) onder de dijk is gevormd. Om- dat het water zand meevoert, ontstaan er kanaaltjes onder de dijk, die de con- structie ernstig kunnen verzwakken. Er zijn verschillende manieren om dit te- gen te gaan. Zo kan het voorland wor-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56