search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
zen, conserveren we diverse bruggen en voeren we nieuwe veiligheidsmaat- regelen door. Dit alles met respect voor het monumentaal aanzien van de vele sluizen. Het is dus een grote en geva- rieerde opdracht met een specialistisch karakter.”


Strakke planning Matthijs de Groot


Op 1 april 2023 moet het werk volledig afgerond zijn. Een strakke planning, een goede voorbereiding en nauwe afstem- ming met opdrachtgever en omgeving moeten daarvoor zorgen. De Groot: “We delen het werk op in kleine elementen en gaan stap voor stap; scrum & agile. Dat doen we vanuit een shared office, waar we wekelijks bijeenkomen. Daar hebben we uitstekende ervaringen mee. Samen zorgen we ervoor dat de brug- gen en sluizen weer vijftien jaar in top- conditie zijn!”


waterstaat rondom het IJsselmeer, zo- als de Stevin- en de Lorentz-sluizen. Technisch manager Matthijs de Groot van Hollandia Services: “In Flevoland gaat het om minder grote, maar veel


méér objecten, met een hele grote re- novatiecomponent. Zo gaan we de ge- hele bediening en besturing vervangen, de aandrijvingen renoveren, installeren we nieuwe brugvallen bij een aantal slui-


Meer informatie: www.flevoland.nl/bruggenensluizen


Infrastructuur in betrouwbare conditie


Hollandia Services waarborgt de optimale technische conditie van infrastructurele objecten zoals vaste en beweegbare bruggen, sluizen, water- & stormvloed- keringen en stuwen.


Onze specialistische kennis én ruime ervaring op het gebied van mechanische, elektrische en hydraulische aandrijftechnieken binnen de natte infrastructuur, maken ons tot een ijzersterke partner!


www.hollandiaservices.nl Nr.4 - 2018 OTAR


Adv_Services_OTAR_1/2pag_DEF.indd 1 15-06-18 15:16 O Nr.4 - 2018TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56