search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TRANSPORT OVER DE WEG NAAR TRANSPORT OVER HET WATER


OVER HET HELE TWENTEKANAAL EN HEEFT BETREKKING OP DE VERSCHUIVING VAN


DE BETER BENUTTEN DEAL TWENTE GAAT


tie van de TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en TBI PPP. Mark de Koning is contractmanager bij en nauw betrokken geweest bij het aanbeste- dingsproces. ”Het contract is volgens EMVI-systematiek tot stand gekomen. De opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft uiteindelijk drie goedgekeurde aanbie- dingen beoordeeld op grond van vijf EMVI-criteria: een tevreden waterschap (Rijn en IJssel), een tevreden gebrui- ker (wegverkeer en scheepvaart), een tevreden omgeving, een tevreden be- heerder (district RWS) en een tevreden opdrachtgever (RWS). Daarnaast was duurzaamheid een belangrijk issue voor de opdrachtgever.” Het contract is een DBFM contract (De- sign-Built-Finance en Maintain). De hoofdactiviteiten bestaan uit het bou- wen van een tweede sluiskolk incl. voor-


20 Nr.4 - 2018 OTAR


zieningen voor de scheepvaart, het technisch laten functioneren van de be- staande sluis ten tijde van de bouw, het verleggen van een regionale en primai- re waterkering, de bouw van een nieuw bedieningsgebouw en het ná openstel- ling 27 jaar onderhouden van de nieuwe sluis. Rijkswaterstaat betaalt op basis van beschikbaarheid van de sluis. Dat betekent dat er ook sprake is van een voorfi nancieringscomponent in de aan- bieding.


Segmentdeur Opvallende aspecten in de aanbieding van L2T zijn de toepassing van een seg- mentdeur in het bovenhoofd, de bouw van een nieuw bediengebouw en geen hinder voor de scheepvaart ten tijde van de bouw van de nieuwe kolk. In com- binatie met een prijs van €75 miljoen


ex BTW heeft L2T de beste aanbieding gedaan. Mark de Koning: “Het is uniek voor Nederland dat er een segmentdeur wordt toegepast in een schutsluis. Het esthetisch programma van eisen maak- te hefdeuren als sluitingsmiddel onmo- gelijk, omdat de bewegingswerken on- der maaiveldniveau moesten blijven. De sluis staat op de rijksmonumenten- lijst en vanwege de beeldbepalende rol in de omgeving is er voor gekozen dat de nieuwe sluis die rol niet mocht mini- maliseren. Daarnaast bestaat er het ri- sico dat bij een calamiteit de sluis niet kan sluiten, waardoor het kanaal dreigt leeg te lopen. Het verval in waterstand tussen het Twentekanaal en de IJssel is immers minimaal 2 tot 7 meter. Met een segmentdeur is het toch mogelijk om een open, fl ink stromende kolkopening, te sluiten, wat met reguliere sluisdeuren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56