search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Innovatie   verschillende sectoren  ontmoeten


Een maand nadat Joeri Gagarin als de eerste mens in een baan om de aarde cirkelde, sprak president John F. Kennedy de belof- te uit dat de Verenigde Staten nog vóór het einde van het de- cennium een man op de maan zouden zetten. Dit was in mei 1961. In 1969 stond Neil Armstrong op de maan. Waarom lukte het? Door vastbeslotenheid en doordat maar liefst dertien ver- schillende sectoren tot samenwerking werden gedwongen. Op geen moment in de geschiedenis werden zoveel patenten aan- gevraagd als toen. Tekst: ir. Onno Sminia, Innovatie Coördinator, Croonwolter&dros


I


k blijf dit een leerzaam voorbeeld vinden van hoe innovatie voortkomt uit de ontmoeting tussen heel ver-


schillende sectoren. In de bouwsec- tor was het heel lang gebruikelijk dat je bouwde zoals je altijd al deed. Maar die


32 Nr.4 - 2018 OTAR


cultuur is totaal aan het veranderen. Als innovatiecoördinator in de business di- visie Infra van Croonwolter&dros werk ik dagelijks samen met disciplines die je tien jaar geleden niet bij een infraproject zou verwachten, zoals gamedesign, Big


Data, makers en startups. Bij onze inno- vaties zijn twee thema’s op dit moment leidend: digitalisering en duurzaamheid.


Twin 16, de digitale tweeling van de tunnel tussen de A16 en A13 Digitalisering zie je terug bij de bouw van Twin 16, de digitale tweeling van de fysieke tunnel waarmee we straks de A16 en A13 zullen verbinden. Een digital twin bouwt voort op de bestaande 3D- modellen waarmee we in de bouw en infra al een tijdje werken. Deze worden gekoppeld aan documenten, eisen en processen waardoor een BIM ontstaat. Vervolgens kun je, in deze digitale ko- pie, simulaties doen van verschillende mogelijke incidenten die in een tunnel kunnen voorkomen. En daar dus ook de veiligheidsscenario’s op loslaten om te zien hoe adequaat ze werken. Onze vir- tuele modellen gaan dus al bewegen en draaien op de software die wij ontwik- kelen, lang vóórdat de echte tunnels zijn


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56