search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Advertorial


“SpeeQ zorgt voor verstaanbare communicatie”


Communicatiespecialist SpeeQ ziet dat het belang van professionele en duurzame com- municatieoplossingen binnen de inframarkt in de afgelopen jaren is toegenomen. Vanuit veiligheidsoogpunt en risicobeheersing wordt de aantoonbaarheid van functioneren vereist voor deze installaties.


Zo is het realiseren van een goede spraakverstaanbaarheid van omroep en intercominstallaties essentieel, juist in een weerbarstige omgeving als een tunnel of sluis. Bij een cala- miteit zorgt SpeeQ dat het contact met de centrale goed en verstaanbaar is.


Leverancier en partner Het verkrijgen van een meetbaar redelijke of goede spraakver- staanbaarheid volgens de STI-index is een veelbesproken on- derwerp. Realistische berekeningen voorkomen over- dimensi- onering. SpeeQ weet hier als technologieleverancier alles van.


“We zijn niet alleen leverancier, maar ook ondersteunend part- ner,” zo verklaart Dennis Krijgsman. “Of het nu gaat om om- roepsystemen, intercominstallaties of video-oplossingen, wij bieden ondersteuning. We bieden als VAR een systeemoplos- sing met een hoge beschikbaarheid in plaats van alleen maar een product en komen zo onze klant tegemoet.”


10 Nr.4 - 2018 OTAR Storingsdienst


SpeeQ heeft veel kennis en ervaring in huis, maar gaat niet op de stoel van de installateur zitten. “Het installatiewerk in tun- nels, op bruggen en in sluizen laten we over aan de gespeci- aliseerde installateurs, maar we merken wel dat het meeden- ken bij het ontwerp en de uitvoering op prijs wordt gesteld. We ondersteunen bij het maken van het installatie-ontwerp, zodat installateurs hun ontwerprisico’s kunnen beheersen. Ui- teraard is SpeeQ ook in staat om na de engineering en in- bedrijfstelling die ondersteunende rol ook te bieden, in een afgestemde rol voor 24/7-support in tweede- en derdelijns- opvolging.”


Hoogwaardige technologie De eerste projecten van ‘het nieuwe’ SpeeQ zijn dit jaar ge- start en verlopen naar ieders tevredenheid. “We willen graag onze oplossingen en diensten meer bekendheid geven on- der de installateurs en integrators. We hebben de ambitie om met hoogwaardige technologie de effi ciëntie, het comfort en de veiligheid van tunnels, bruggen en sluizen te vergroten. Dit gaat verder dan het leveren van betrouwbare apparatuur,” al- dus Krijgsman.


SpeeQ staat met een team van ruim 35 specialisten sinds 1 januari klaar voor nieuwe en vertrouwde klanten.


Meer informatie: www.speeq.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56