This page contains a Flash digital edition of a book.
mensenwerk citaten


“Kinderen met een moeder die last heeft van chronische stress hebben meer kans op


tandbederf.” NU.NL, 20 SEPTEMBER 2015


“De slachtoffers van tandenbeul Mark van N. kunnen voorlopig fluiten naar een schadeloosstelling en


smartengeld.” DE TELEGRAAF, 18 SEPTEMBER 2015


“Zorgverzekeraars hebben hun financiële reserves het afgelopen jaar opnieuw flink vergroot, veel meer dan


wettelijk gezien nodig is.” NRC..NL, 23 SEPTEMBER 2015


“Een collectieve zorgverzekering wordt steeds minder voordelig in vergelijking met een individuele


verzekering.” NRC..NL, 24 SEPTEMBER 2015


“… vent met blinkende tanden krijgt de beste kansen op de


arbeidsmarkt.” NRC HANDELSBLA,D 1 OKTOBER 2015


“Qu Tiejun bevestigde berichten dat hij 40 minuten al hurkend een 9-jarig meisje had moeten helpen. De actie van de


toegewijde tandarts…” METRONIEUWS.NL, 29 SEPTEMBER 2015


Wie kent mij?


Een sterke sociale betrokkenheid en bevlogenheid lopen als een rode draad door zijn leven als tandarts, filosoof, dichter, essay- ist en schrijver.


Het is aan zijn vader en aan zijn leraar natuurkunde op het Bis- schoppelijk College in Weert te danken dat hij in de jaren zestig tandheelkunde gaat studeren. In die tijd doe je nog wat je ouders en leraren willen, zegt hij, zelf ziet hij meer in Nederlands. Daarom volgt hij tegelijk met tandheel- kunde ook de opleiding MO Ne- derlands. Spijt van de keuze voor tandheelkunde heeſt hij geen mo- ment: een heel fijn vak vanwege de vrijheid en de mogelijkheid je leven in onafankelijkheid vorm te geven. In zijn geval is dat in de richting van sociale tandheel- kunde. In zijn praktijk in Goirle behandelt hij ziekenfondspatiën- ten die worden gedreven door angst en pijn, herinnert hij zich. Iemand die zijn tanden poetst is eerder uitzondering dan regel. Het is, kortom, extraheren wat de klok slaat. Wel een mooie basis om tandheelkundig iets op te bouwen. Als hij in 2000 door een burnout met zijn praktijk stopt, zijn extracties een uitzondering en alle kindergebiten gesaneerd. De burnout biedt hem de kans een oude liefde weer serieus op te pakken: filosofie. Hij studeert het in de jaren zeventig in Roterdam, er staat zelfs een proefschriſt op stapel. Daar komt het echter niet van omdat zijn beoogd promotor door persoonlijke omstandighe- den afaakt. Dat biedt hem de ge- legenheid om hoofdredacteur van het tijdschriſt De Tandartspraktijk te worden, een functie waarin hij zijn sociale betrokkenheid kan ui- ten. Na een conflict met de uitge- ver, over journalistieke principes versus de belangen van adver- teerders, komt hij terecht bij het


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


9


Nt. Vervolgens is hij ook nog een blauwe maandag voor Arts & Auto actief. Al die journalistieke func- ties zijn mede een opmaat voor het schrijverschap. Hij schrijſt onder meer essays, twee romans en twee filosofische werken: Tot elkaar veroordeeld (2010) en Hoe- lang pikken we het nog (2015). In dit laatste boek behandelt hij de afraak van het publieke domein door de privatisering van allerlei belangrijke welzijnsvoorzieningen in onder meer het onderwijs en de gezondheidszorg. Inspiratie vindt hij in de Cubaanse revolutie en het onderliggende werk van José Marti, gecombineerd met de denkbeelden van Karl Marx en de bevrijdingsfilosofie van Latijns- Amerika. In feite zete de ver- slaggeving van tandheelkundige cursussen van de Stichting Inter- congres in Havana hem op dat spoor. Contrasten die het naden- ken over welzijn en welbevinden sturen, over preventie voordat de zaak uit de hand loopt. Helaas, zegt hij, is preventie door perio- dieke screening ten prooi gevallen aan zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Opnieuw is mondgezondheid een kwestie van arm of rijk.


Herkent u mij? Zie pagina


39 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


PROFIEL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48