This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijkvoering 33


want daar kennen ze dit fenomeen nog niet, aldus di- recteur Roest.


On demand De huidige omzet van E-Wise jaarlijks bedraag 6,5 mil- joen euro. Dit zal vast nog groeien want de toekomst ziet er rooskleurig uit, aldus Roest. “Ik zie alleen maar groei voor e-learning, omdat het steeds populairder wordt om thuis online cursussen te volgen.” Voorlopig ziet ze niet zoveel bedreigingen voor haar bedrijf, om- dat dit het eerste in Nederland is met dit soort cursus- sen. Maar dat betekent niet dat men achteroverleunt. Dat zit niet in de aard van E-Wise, met momenteel zo’n veertig man personeel in dienst. Men is voortdurend bezig met het ontwikkelen en uitbouwen van produc- ten. Ook wordt het bedrijf momenteel uitgebreid op de bovenliggende verdieping van het moderne kantoor- pand in Papendorp bij Utrecht. Daar wordt de laatste hand gelegd aan een grote studio waar video-opnames gemaakt kunnen worden. Hier kunnen bijvoorbeeld panelgesprekken worden opgenomen, die ofwel live ofwel later ‘on demand’ bekeken kunnen worden. Een voorbeeld van zo’n panelgesprek – weliswaar nog op een andere locatie – vond recentelijk na Prinsjesdag plaats tussen accountants die met elkaar discussieer- den over de gevolgen van het kabinetsbeleid voor hun vakgebied. Dit kon de doelgroep op een later tijdstip bekijken. De nieuwe studio biedt ook meer mogelijkhe- den voor interactieve nascholing en het maken van vi- deo’s en animaties ter ondersteuning van de online- cursussen.


Blended Gijsbers werkt vierenhalf jaar bij E-Wise. Met name het van begin tot eind ontwikkelen van nieuwe cursuspro- ducten, trekt hem aan. “Je begint met niks en uiteinde- lijk komt er iets moois uit.” Roest is sinds twee jaar di- recteur. Ze vindt het verrijkend dat E-Wise voortdurend bezig is met vernieuwen en innoveren. “Dit levert elke dag weer verbeteringen op.” Vooruitkijkend zien Roest en Gijsbers het zogenaamde ‘blended learning’ ont- staan, een mix tussen online leren en het volgen van praktische cursussen en congressen op locatie. Een voorbeeld hiervan is het congres ‘What’s new in Den- tistry?’, waar op 9 oktober in Amersfoort verschillende sprekers over hun dentale vakgebied kwamen vertel- len. Van de lezingen werden video-opnamen gemaakt, die de cursisten thuis weer terug kunnen kijken. De honderd plaatsen voor het congres – gratis voor tand- artsen met een abonnement – waren dan ook zo verge- ven.


RICHARD MASTWIJK Woef bv I


n mijn bijdrage in Nt 14/2015, p.29 heb ik gewezen op het mogelijke


voordeel van een eigen bv en het on- derbrengen van liquiditeiten in die bv. Kort na het schrijven van deze column las ik een opvallend bericht in mijn vak- literatuur. Het betalen van belasting is voor weinig mensen een actie die leidt tot grote vreugde, maar de bv-Nederland heeft na- tuurlijk zijn inkomsten nodig. Dat besef stemt weer tot een zekere acceptatie en begrip. Waar het de loon-, in- komsten- en omzetbelasting betreft, is deze accepta- tie wellicht het grootst. Er is echter een categorie be- lastingen die geen enkel begrip oplevert. Te denken valt aan de erfbelasting en schenkingsbelasting. Veel mensen redeneren dat er over het gespaarde geld al royaal belasting is betaald en dat de fi scus dan nog eens langs komt. Op zich heel goed te begrijpen.


Een andere belasting waar weinig begrip voor is, is de hondenbelasting. Zelf zou ik er wat minder moeite mee hebben, als er tegenover deze belasting ook een inspanningsverplichting van de gemeente zou bestaan om de straten vrij te houden van die irritante honden- poep. Helaas is dat niet het geval. Hondenbezitters proberen in veel gevallen onder deze belasting uit te komen. Door deze domweg niet te betalen en de hond te verstoppen als een controleur aanbelt. Som- mige mensen zijn creatiever. Zo heeft een van deze hondenbezitters het lumineuze idee opgevat om zijn hond te verkopen aan zijn eigen bv. Behoudens een bedrijfsmatige aanpak, bijvoorbeeld een hondenken- nel, is het innen van hondenbelasting bij bedrijven niet gebruikelijk. In een procedure in hoger beroep bij het Hof Den Haag werd de aanslag door dit Hof vernietigd. Mogelijk volgt er nog cassatie?


Mocht u de heffi ng in box 3 en de hondenbelasting willen voorkomen, dan biedt de bv dus uitkomst. Mis- schien komt u tijdens de avondwandeling met uw viervoeter tot nog meer creatieve invallen. Laat het me weten, ik denk graag met u mee.


Richard Mastwijk is consultant bij van helder. Wilt u reageren op deze column? nt@knmt.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP AMSTERDAM


COLUMN KAAKSTELLING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48