This page contains a Flash digital edition of a book.
redactioneel


5


REINIER VAN DE VRIE


Piloten en kroegbazen


INHOUD


Bertrams 3 Nieuws 7 Agenda Nieuws


7 7


Mensenwerk 8 Spreker van de maand Citaten Profi el


8 9 9


Interview: Ton Poppes 10


Opinie 16 Stelling Inbox


Horizon


Achtergrond: Visitatie Praktijk: Luchtvaart


Kaakstelling


16 17 17 20 26


Praktijkvoering 31 In bedrijf


31 33


Vakinhoud 35 Uitgelezen


35


Klachtenregeling 36 Service 39 KNMT Actueel


41 Nt 17//2015 verschijnt op 30 oktober NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Wilt u reageren op het hoofdredactioneel? r.vandevrie@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


n de sport geldt het misschien niet dat een goed team beter is dan een briljant individu, in de gewone wereld lijkt dat wel op te gaan. Een Robben of een Cruijff kunnen door excellent spel tot uitzonderlijke prestaties komen. Vaak weten ze hun team ook tot grotere hoogte te brengen. Maar geldt dat ook voor een piloot of een tandarts? Hoe briljant die be- roepsbeoefenaren ook mogen zijn, ze zijn af- hankelijk van het team om hen heen. Als dat niet goed functioneert, kan het individu ook geen topprestatie leveren. Dan lijkt eerder de stelregel op te gaan dat een team zo sterk is als de zwakste schakel. Het Nt kijkt in dit nummer wat de tandheelkunde kan leren van het teamwork in de luchtvaart. Een foutje met een vliegtuig kan grote gevolgen hebben en letter- lijk dodelijk zijn. Begrijpelijk dat men in de luchtvaart er daarom alles aan doet om dat te voorkomen en dat men voortdurend gemaakte fouten uitgebreid evalu- eert. Daar kan men in de tandheelkunde, waar fouten vaak niet of pas veel later aan het licht komen, nog wel het een en ander van leren.


I


Een van onze gesprekspartners vindt piloten en tand- artsen karakterologisch wel wat op elkaar lijken. Of dat ook opgaat voor kroegbazen en praktijkhouders laten we maar in het midden. Voor het besturen van een vereniging maakt het niet zo veel uit of je de belangen van de kroeghouders of die van praktijkbazen behar- tigt. Je moet op zoek naar de grootste gemene deler, voldoende politieke lenigheid vertonen en voorkomen dat roeptoeters de overhand krijgen, zo kregen we te horen van Ton Poppes, de Amsterdamse afdelings- voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.


En tot slot wil ik cartoonist Joep Bertrams feliciteren met het behalen van de Inktspotprijs 2015.


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48