This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 29


leiden dat fouten minder vaak voorkomen.” Checklists worden in de luchtvaart dus veelvuldig na- gelopen, maar niet ingevuld, vertelt Baksteen. In de medische wereld ziet hij dat een checklist vaak van bovenaf wordt opgelegd. De lijst wordt ingevuld en gearchiveerd, maar daar is ze volgens hem niet voor bedoeld. “Je bent dan niet aan het ondersteunen, maar aan het controleren”, zegt Baksteen. “Als iets is misge- gaan, kun je achteraf zien of iemand iets is vergeten. Maar dan is de fout al gemaakt en heb je er dus niks meer aan. Een piloot gebruikt de checklist niet omdat het moet, maar omdat hij weet dat hij zelf feilbaar is.” Hetzelfde geldt voor protocollen en regels: die worden in de luchtvaart altijd gevolgd, tenzij het voor de veilig- heid nodig is dat ervan wordt afgeweken. Dan wordt overlegd met het team wat de beste oplossing is en moet achteraf worden uitgelegd waarom is afgeweken.


Toetsen Hoe kan de tandheelkunde leren van de luchtvaart? Baksteen wil niet pretenderen dat dit kan. Wel zegt hij dat een Just Culture in de luchtvaart werkt. Daarnaast denkt hij dat het verstandig is het functioneren van tandartsen te bewaken, bijvoorbeeld door collega tand- artsen te toetsen op vaardigheden. Een tweede punt waarop de tandheelkunde zou kunnen leren van de luchtvaart, is het vertellen van situaties die niet goed gaan en die vervolgens analyseren. Dat moet leiden tot regels en procedures die de professional ondersteunen. Daarnaast is een goed team volgens Baksteen altijd beter dan een briljant individu, want ook een briljant individu kan een fout maken.


Openstaan


Goedendorp denkt dat de tandheelkunde van de luchtvaart kan leren om fouten niet direct op iemand persoonlijk te betrekken. “Kijk eerst welke fouten er worden gemaakt en hoe ze worden gemaakt. Sta open voor fouten en geef toe dat je er een hebt gemaakt. Als een fout gemeld kan worden, kan er gekeken worden wat daaruit geleerd kan worden zonder dat er direct ge- wezen wordt op de persoon die de fout heeſt gemaakt. Ga pas in tweede instantie kijken wie de fout gemaakt heeſt en of dat gevolgen zou moeten hebben voor de tandarts of de praktijk.”


Wat is Just Culture?


In de zorg is sprake van Just Culture als een zorg- verlener die bij een ongewenste uitkomst van zorg betrokken was, beoordeeld wordt op basis van zijn gedrag voorafgaand aan die uitkomst en niet op basis van de ernst van de uitkomst. Het moet vooraf helder zijn waar de grens van acceptabel gedrag ligt en er moet eenduidig worden opgetreden bij overtredingen. Zo omschrijft Sidney Dekker het in zijn Just Culture: Balancing Safety and Accountability. Just Culture gaat ervan uit dat de meeste mensen hun best doen om werk te leveren waar ze trots op kunnen zijn. Volgens Baksteen heeft Just Culture twee kanten. Aan de ene kant is het begripvol voor het feit dat mensen fouten maken, aan de andere kant hard in de eisen die het aan de professional stelt. Van hem of haar wordt kennis en kunde ver- wacht en geëist.


Monitor Mondzorg


De Monitor Mondzorg is een onafhankelijk steun- punt voor tandartsen met problemen op het gebied van functioneren. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in bejegening, kwaliteit van de behande- ling, vaardigheden of sociale aspecten. Alle meldin- gen worden gescreend. Als een melding aanleiding geeft tot actie, dan wordt het gesprek aangegaan met de tandarts over wie is gemeld. Bij structurele problemen wordt de juiste begeleiding gezocht. Zo wordt voorkomen dat de tandarts afglijdt naar een situatie die ongewenst is voor de patiënt en de tandarts zelf.


Informatie: www.monitormondzorg.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48