This page contains a Flash digital edition of a book.
bertrams 3 Goedkoop scoren


De Consumentenbond liet onlangs zes ‘mysteryshoppers’ een second opinion aanvragen bij een aantal tandartsen. Conclusie: prijzen en adviezen van tandartsen kunnen enorm uiteenlopen.


TEKST: EVERT BERKEL, TEKENING: JOEP BERTRAMS


De oplossing voor een en hetzelfde probleem kan tot wel duizenden euro’s verschillen, stelt de bond in een artikel in de Consumentengids: “Als patiënt moet je er maar op vertrouwen dat zo’n behandeling nodig is.” Welk effect zou de Consumentenbond voor ogen heb- ben gehad toen werd besloten de nadruk te leggen op de prijsverschillen en de suggestie dat er iets niet in de haak zou kunnen zijn? De hoop dat zo’n boodschap eerder wordt gelezen en wellicht door de landelijke pers zal worden overgenomen? Dat het overgrote deel van de patiënten dat een second opinion krijgt bij de tandarts daarover enthousiast is, wordt slechts terloops in het artikel gemeld.


Er zal verder bij de Consumentenbond toch wel iemand op de hoogte zijn van het feit dat tandartsen werken


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


met door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Dat wordt echter nergens uitgelegd, zodat de indruk wordt gewekt dat tandartsen maar raak rekenen. Ook wordt nergens expliciet genoemd dat voor één probleem ver- schillende oplossingen kunnen bestaan. Zeker als het om complexere problematiek gaat, zoals bij een aantal mysteryshoppers. Waar de bond wel een punt heeſt, is dat niet alle tand- artsen, indien mogelijk, verschillende oplossingen op een rij zeten. Een punt waar de Consumentenbond dan weer aan voorbij gaat: hoe vaak vragen patiënten eigenlijk om een second opinion? Volgens cijfers van de KNMT is dit bij slechts vier van de duizend behandelin- gen het geval, controles meegerekend. Zo bezien maakt de Consumentenbond van een mug een olifant, klaar- blijkelijk vooral om goedkoop te kunnen scoren.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48