This page contains a Flash digital edition of a book.
41 actueel


NATIONALE OUDERENDAG SLAAT AAN


Op vrijdag 2 oktober was het Nationale Ouderendag. Om het belang van een gezonde mond voor ouderen te onderstrepen hielden tandartsen in heel Nederland op deze dag open huis.


Zo'n 130 mondzorgpraktijken verspreid over heel Neder- land deden mee aan deze actie op Nationale Ouderendag. De ene praktijk gaf poetsles, de andere voerde mondcon- troles uit bij oudere patiënten en weer andere mondzorg- praktijken gaven voorlichting.


KNMT-voorzitter Aad van der Helm overhandigt een fruitkist namens de KNMT aan het team van tandartspraktijk Brinkman in Bilthoven als dank voor hun medewerking aan Nationale Ouderendag. In de praktijk werd gratis controle aan 70+-ers aangeboden en er waren demonstraties over gebitsverzorging voor oude- ren aan mantelzorgers.


De publieksactie op Nationale Ouderendag is niet de enige activiteit voor betere mondzorg voor ouderen. De KNMT werkt in zeven projecten aan gezondere gebitten voor ou- deren, veelal samen met andere partijen in de zorg. Zo krijgen mantelzorgers voorlichting, zijn er poetsinstructies voor mantelzorgers en zorgverleners in verpleeg- en ver- zorgingshuizen, werken mondzorgpraktijken in een uitge- breide pilot samen met thuiszorg en huisartsen om beter wederzijds te verwijzen en maken tandartsen hun praktij- ken ‘senior proof’. Kijk voor meer informatie op knmt.nl.


Een oudere patiënt in de tandartsstoel bij Tandartsenpraktijk Brinkman in Bilthoven op Nationale Ouderendag.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 OKTOBER 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48