This page contains a Flash digital edition of a book.
42 OUDERENDAG EN STUDENTENCONGRES


STUDENTENCONGRES KIJKT NAAR DE TOEKOMST


Ruim 350 studenten tandheelkunde van de 3 faculteiten waren op vrijdag 2 oktober aanwezig op het zevende KN- MT-Studentencongres in de Fabrique in Utrecht. Onder het thema ‘Shine into the future!’ stond deze dag vol inter- actie en workshops over stralende ontwikkelingen en toe-


passingen binnen de tandheelkunde, die de studenten in de toekomst te wachten staan. De interessante lezingen gingen over botten bouwen, Digital Smile Design, Regene- ratieve tandheelkunde; 3D scannen en printen in de wereld van de reconstructieve chirurgie.


UITREIKING HOKWERDA AWARD


Tijdens het congres werd ook de Hok- werda Award uitgereikt aan Nynke Tjeerdsma, student aan de Rijksuni- versiteit Groningen. Nynke bedacht ‘De Jong Verstand App’. Een app ge- richt op preventie van cariës bij jonge kinderen. Haar initiatief werd beloond


met de Hokwerda Award en een geld- bedrag van € 1000,-. Deze werd uitge- reikt door de heer Oene Hokwerda, naamgever van de prijs. Studenten tandheelkunde konden tot 1 augustus 2015 hun ideeën insturen om in aan- merking te komen voor de award. Het


idee moest als doel hebben: het ver- groten van de duurzaamheid bij het verlenen van mondzorg. Het KNMT- Studentencongres werd daarna ge- heel in stijl afgesloten met een borrel en muziek.


FOTO’S: KJELL POSTEMA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48