This page contains a Flash digital edition of a book.
4 etalage 10 20 Aanvullen


Is het beter om je praktijk te laten visite- ren of moet je juist gaan voor certifice- ring? De neiging bestaat om naar de ver- schillen tussen deze twee kwaliteits- instrumenten te kijken, maar ze lijken elkaar juist heel goed aan te vullen.


T I


A S


T II


Vereniging Veel besturen van beroepsorganisaties worstelen met de vraag hoe de belangen van een grote diversiteit aan leden zo goed mogelijk worden behartigd. Volgens Ton Poppes van Koninklijke Horeca Nederland is het vooral cruciaal om botom-up te werken.


26 Luchtvaart


Online


In de luchtvaart bestaat een zogeheten Just Culture, waarin open kan worden gesproken over fouten zonder dat werk- nemers direct voor die fout worden ge- straſt. De tandheelkunde kent zo’n Just Culture niet. Zou het zin hebben zo'n systeem in te voeren?


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015 31


Het aantal tandartsen dat online-cursussen volgt neemt toe. Dat constateert CME-Online, aanbieder van dergelijke cursussen. Want wat is er nu relaxter dan thuis van achter je laptop of tablet bij- en nascholing te volgen?


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


E V


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48