This page contains a Flash digital edition of a book.
32 praktijkvoering


bezighield met het in opdracht van de farmaceutische industrie ontwikkelen van materiaal voor het farmaco- therapeutisch overleg tussen huisarts en apotheker. Ook zete hij op internet een platform op voor farma- ceutische kennisuitwisseling. Vanaf 2002 ging E-Wise zelfstandig aan de slag met het ontwikkelen van online cursussen voor apothekers. Dit betekende de geboorte van Continue Medische Educatie ofwel CME-Online. Apothekers konden tegen betaling via de CME-website over een keur aan onderwerpen cursussen volgen. Dit sloeg aan. Al snel ontstond het idee om ook andere zorgaanbieders online scholing aan te beiden. Later volgden met PE-academy cursussen voor accountants en notarissen en kwamen er onder de vlag van PO- academy cursussen voor advocaten.


Abonnement De populairste cursussen onder tandartsen met een CME-Online-abonnement zijn die over xerostemie van Arie van Nieuw Amerongen en over esthetische tand- heelkunde van Hein de Kloet. Uit de evaluatie die de deelnemers na de cursus kunnen invullen, blijken deze twee het hoogst te scoren. E-Wise stelt hoge eisen aan docenten, want de waarde van een cursus is afanke- lijk van de inhoud en van de kwaliteit van een docent, zegt Roest. Alle cursussen worden daarom gemonitord. Een cursus moet gemiddeld ‘goed’ tot ‘zeer goed’ sco- ren in de evaluatie. Is dit niet het geval, dan wordt de cursus bijgesteld. “We hanteren een hoge standaard omdat we onze klanten willen vasthouden vanaf het eerste jaar dat ze een abonnement hebben”, aldus Gijs- bers. Een tandarts kan kiezen uit twee soorten abonne- menten. Er is een abonnement van 795,- euro per jaar waarbij men maximaal tien KRT-punten kan scoren én


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


er is er een voor 24 KRT-punten. Deze kost 1.095,- euro per jaar. Bij beide abonnementen heeſt de tandarts toe- gang tot alle cursussen. Losse cursussen afnemen is niet mogelijk. Heeſt men een cursus met goed gevolg afgelegd, dan worden de punten daarvoor automatisch doorgegeven aan het KRT. Om ingeschreven te blijven in het KRT moet een tandarts gemiddeld 36 punten per jaar halen. Men kan dus niet alle KRT-punten halen met de online cursussen.


Duitsland Momenteel hebben zo’n achthonderd tandartsen een abonnement bij CME-Online, ongeveer tien procent van de totale beroepsgroep. Aanvankelijk was bij E-Wi- se de gedachte dat de online-cursussen met name jon- ge vrouwelijke tandartsen zou aantrekken, die – in ver- band met de combinatie werken en gezin – zo niet de deur uit hoefden om een cursus te volgen. Maar dat was niet het geval. De deelnemers aan de CME-cursus- sen blijken qua sekse en leeſtijd keurig verspreid over de hele beroepsgroep. Natuurlijk wil E-Wise dat het aantal tandartsen dat ge- bruik maakt van haar diensten groeit. In vergelijking tot apothekers en andere medische beroepsgroepen – waarvan soms meer dan vijſtig procent van de groep aangesloten is bij CME-Online - blijſt het aantal abon- nementen onder tandartsen nog fors achter. Daarom stopt E-Wise veel energie in marketing: zo staat ze on- der meer met een stand op tandheelkundige congres- sen en adverteert ze in dentale bladen. Op de vraag of België ook een interessante markt is, antwoord Gijsbers ontkennend, want online nascholing wordt in België niet erkend. Wel denkt men erover om in Duitsland een vergelijkbaar bedrijf met online cursussen op te zeten,


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48