This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 21


eren n, R C


E II


F T


Bij visitatie ligt de focus op het professionele handelen van de tandarts, terwijl bij certificering vooral gelet wordt op de werkwijze van de praktijk. Wat zijn andere verschillen tussen certificering en visitatie en waarom zou je je praktijk laten visiteren of certificeren?


TEKST: LAURA JANSEN; FOTO: SHUTTERSTOCK


C NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


ecile Ooms van Mondzorg voor Kids in Nijme- gen liet haar praktijk in juni dit jaar voor het eerst visiteren. Ze wilde graag feedback van


collega’s en liet hen daarom een kijkje in de keuken nemen. Ook het aangaan van de dialoog met collega’s op vakinhoudelijk niveau sprak haar aan. “Je weet meteen van elkaar waar je het over hebt. Samen praat je over verbeteringen en dingen waar je tegenaan loopt. Je herkent de problematiek en geeſt elkaar tips in een veilige seting”, aldus Ooms. Als verbeterpunten kwa- men er voornamelijk dingen naar voren die Ooms en haar collega’s eigenlijk al wisten. Zo heeſt de praktijk geen kleedruimte: een beperking van het huidige pand. Omdat de praktijk in 2016 gaat verhuizen naar een nieuwe lokatie met kleedruimte, wordt dit niet meer aangepast. Ook de toegankelijkheid van de website


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


G C


NI R E


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48