This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 11


Hoe kom je als beroepsvereniging op voor de belangen van heel verschillende leden? Het Nt vroeg het Ton Poppes, voorzitter van de afdeling Amsterdam van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Volgens hem is het cruciaal om bottom-up te werken en als voorzitter een positieve houding en een goed gevoel voor politiek te hebben.


TEKST: KAREL GOSSELINK; FOTO’S: JAN DE GROOT, AMSTERDAM


Op het jaarcongres van het platform Verenigings Management, vorig jaar november, sprak u erover hoe een vereniging de belangen van zeer verschillende leden goed kan behartigen. Ook de KNMT heeſt hiermee te maken. Hoe doet u dat bij KHN Amsterdam? “Onze leden variëren van pizzeria’s tot vijfsterrenhotels en alles wat daartussen zit. Dat maakt het niet eenvou- dig. Maar de structuur van het bestuur is zo dat elke horecasector door één bestuurslid wordt vertegenwoor- digd. In ons bestuur van acht personen hebben alle hotels per categorie – van één tot vijf sterren – een eigen bestuurslid, er is een bestuurslid namens de cafés en een voor de restaurants. In onze bestuursver- gaderingen proberen we van al deze horecaonderne- mers de gemene deler te bepalen. Elk bestuurslid komt vanuit zijn achterban met ideeën voor het bestuur. We werken dus bot om-up.”


Leidt de aanwezigheid van zoveel verschillende horecavertegenwoordigers weleens tot wrijvingen in het bestuur? “In de zes jaar dat ik voorzit er ben, is dat eigenlijk- nooit gebeurd. Dat komt door de homogeniteit van het bestuur. Ik heb het vermogen om bindend te zijn als er tegengestelde belangen zijn. Wij doen het bestuurswerk


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48