This page contains a Flash digital edition of a book.
nieuws 7


VMTI: meer mondkanker door drugs en seks


Artsen, tandartsen en andere mondzorgverleners moeten de symptomen van verslaving, genotmid- delengebruik en risicovol seksueel gedrag vroegtijdig herkennen. Dat stelt Joris Muris, voorzit er van de Ver- eniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI). Toenemend drugsgebruik in combinatie met ontremd seksueel gedrag heeſt desastreuze gevolgen voor de mondgezondheid. De normalisatie van drugsgebruik om langdurig, veelvuldig en wisselend seksueel con- tact te kunnen hebben, leidt naar verwachting tot een toename van het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) én van het aantal mensen met mondkanker. Tijdens haar jaarcongres The wild side of life, de consequenties van verleiding op vrijdag 2 oktober 2015 in Haarlem, riep de VMTI tandartsen en huisartsen daarom op hier extra op te let en. Uit de Strategische Verkenning Uitgaansdrugs van het Trimbosinstituut blijkt dat jongeren steeds vroeger in contact komen met seks en drugs. Naast cannabis worden XTC en cocaïne steeds populairder. Deze ‘uppers’ geven naast orale symptomen als een droge mond en ‘klemmen’ een gevoel van euforie en verliefdheid en vaak een sterk verlangen naar seks. Door dit verlangen en het baga- telliseren van voorbehoedsmiddelen zijn soa’s zoals chlamydia, gonorroe, syfi lis, herpes en hiv volop ac- tueel. Deze worden vaak overgebracht door slijmvlies- slijmvliescontact tussen twee personen. Het humane papilloma virus (hpv) dat samenhangt met het eerste seksuele contact, veel verschillende seksuele partners en orale seks, kan zelfs leiden tot kanker in het hoofd- halsgebied. VMTI-voorzit er Muris benadrukt daarom het belang van kennis op dit gebied, het uit de taboe- sfeer halen van de thematiek en het bespreekbaar ma- ken ervan, ook onder zorgverleners. (EB)


BEUGEL


Tijdens de NVT- thematour Door de Beugel wordt op vier locaties in het land antwoord gegeven op vragen over tandheelkundige problemen die om een orthodontische oplos- sing vragen. www.thematour.nl, www.nvt.nu.nl.


KLACHT- EN TUCHTRECHT Medilex organiseert de studie- bijeenkomst Klacht- en tuchtrecht in de tandartspraktijk. Onder leiding van dagvoorzitter Wolter Brands worden verschillende onderwerpen op dit gebied behandeld. Vrijdag 20 november, Omgeving Utrecht, www.medilex.nl.


PRAKTISCH


Het patiëntendossier bijhouden, de aanvraagprocedure richting verze- keraar, de aanvraagprocedure rich- ting verwijzers? Dit alles komt aan bod in de cursus Praktische administratie implantologie. Donderdag 3 december, Vinkeveen, www.implantcollege.eu.


TANDLETSEL Tijdens het congres Tandletsel ge- ven vier sprekers acht lezingen over tandletsel, variërend van trauma tot duurzaam functieherstel Vrijdag 30 oktober, Bussum, www.tandletsel.info.


ACTIE-REACTIE In het NVOI-najaarscongres Actie- Reactie wordt geschetst welke reac- ties chirurgische en prothetische implantologiebehandelingen te- weeg kunnen brengen. Vrijdag 13 november, Amsterdam, www.nvoinajaarscongres.nl.


Voor de volledige agenda: www.ntdigitaal.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


agenda


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48