This page contains a Flash digital edition of a book.
8 mensenwerk


SPREKER VAN DE MAAND


neuropathische pijn”


“TMD-pijn is geassocieerd met


JEANNE BAGGEN (57) is tandarts-gnatholoog. Ze


werkt in een algemene prak- tijk en een verwijspraktijk in Nijmegen, is verbonden aan SBT Amsterdam en doet promotieonderzoek aan ACTA. Ze geeft geregeld lezingen over pijn in het orale en faciale gebied.


“P


ijn in het orale en faciale gebied kan vanuit de zenuwen (neuropathisch) of vanuit de


Op www.ntdigitaal.nl/ service/sprekers geeft Jeanne Baggen in een minicollege tips over de diagnose en behande- ling van orofaciale pijn


spieren (nociceptief) ontstaan. Er is in de medi- sche en tandheelkundige wereld een duidelijke scheidslijn tussen deze twee soorten pijn. De zenuwpijn wordt behandeld door een neuro- loog, terwijl een gnatholoog zich richt op pijn vanuit de spieren in het gezicht. Het fenomeen dat chronische overbelasting van de spieren van het kauwstelsel ook kan leiden tot orale en faci- ale pijn met neuropathische kenmerken, is nog weinig onderzocht. Patiënten worden door een huisarts vaak verwezen naar een neuroloog, die ze behandelt met bijvoorbeeld antidepressiva of in ernstige gevallen zelfs operatief ingrijpt. Soms verdwijnt daardoor de pijnklacht niet, mogelijk omdat de oorzaak van de pijn niet wordt weg- genomen. Deze patiënten worden als laatste red- middel naar een pijnpoli gestuurd. Tijdens een stage op de pijnpoli in het Radboudumc kwam ik dit soort patiënten tegen. In sommigen gevallen bleek dat hun pijnklachten door TMD waren ont- staan, een gevolg van het afreageren van span- ningen op het kauwstelsel. Als gnatholoog kan ik TMD-pijn behandelen, en daarmee ook de aan- gezichtspijn verminderen. Ik geloof in een mul- tidisciplinaire aanpak om orale en faciale pijn te behandelen. Ik werk samen met een pyscholoog en een orofaciaal fysiotherapeut om patiënten bewust te maken van wat zij onbewust met hun kauwstelsel doen, hoe ze dit gedrag kunnen ver- minderen, gecombineerd met pijneducatie over hoe een leefstijl van continue stress en overbe- lasting zich kan uiten in lichamelijke klachten.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Omdat dit soort pijn nooit goed is onderzocht, ben ik hier twee jaar geleden promotieonder- zoek naar gaan doen. Mijn studie toont aan dat TMD-pijn geassocieerd is met neuropathische pijn. Mijn advies is dan ook om een neuropa- thische pijnprotocol aan de diagnostische TMD- protocollen toe te voegen. En mogelijk moeten de neuropathische behandelaars niet alleen somatisch kijken, maar ook meer lichaam en geest bij elkaar zet en zoals dat in het biopsy- chosociale model gebeurt. Voor we starten met een behandeling zou eerst een juiste diagnose moeten worden gesteld. Een juiste pijndiagnose kan alleen gesteld worden na een uitgebreide anamnese over zowel een lichamelijke als een psychosociale as. Ook neurologen en huisartsen moeten meer bekend worden met dit fenomeen. Ik heb mijn verhaal al een aantal maal op de huisartsenopleiding in Nijmegen verteld. Van belang is verder dat een tandarts de patiënt niet alleen vraagt naar pijn in het gebit maar naar pijn in het hele orofaciale gebied. Uit zichzelf zullen patiënten dit soort pijn niet snel aan een tandarts melden, omdat ze mogelijk niet weten dat er een therapie voor is of omdat ze denken dat ze daarvoor bij de huisarts moeten zijn.


Ik heb eigenlijk nooit de ambitie gehad om te promoveren, maar doe het nu toch omdat het onderwerp te belangrijk is om te laten liggen. Mensen met orofaciale pijn ervaren namelijk een heel grote lijdensdruk, sommigen worden er zelfs suïcidaal van. Als ze op de juiste manier worden geholpen voorkomt dit veel leed.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48