This page contains a Flash digital edition of a book.
vakinhoud 35 UITGELEZEN


Nanotechnologie in de wortelkanalen


JOERD VAN DER MEER, VERWIJSPRAKTIJK ENDODONTOLOGIE, ZWOLLE


Technologie helpt enorm bij het uitvoeren van endodontische behandelingen. Zo is door de ontwikkeling van nieuwe nikkel-titanium alliages en nieuwe instrumenten het prepareren van wortelkanalen een stuk gemakkelijker geworden.


De desinfectie van het wortelkanaalstelsel is echter een stuk lastiger te bewerkstelligen, maar ook daar wordt naar technologie gezocht die dat gemakkelijker zou kunnen maken. Dat het wortelkanaalstelstel zo lastig schoon te krijgen is, komt omdat de bacteriën in een slimme en stevige biofilm samenklonteren. Daardoor zijn ze lastig bereikbaar, een stuk ongevoeliger voor desinfecterende middelen en moeten er allerlei trucs worden uitgehaald om ze te elimineren. Zo roeren we bijvoorbeeld met een ultrasone naald de desinfectie- vloeistof door elkaar om de structuur van biofilm te ver- storen. Er zijn ook andere, biochemische trucs waarmee je een betere desinfectie zou kunnen krijgen. Zo kunnen nanodeeltjes worden ingezet om de biofilm en de bacte- riën te bestrijden. Deze deeltjes met een afmeting van 1-100 nm (1 nm = 0,000 000 001 m) zijn zo klein dat ze plekken kunnen bereiken die voor andere deeltjes onbe- reikbaar zijn. Omdat de voor desinfectie gebruikte na- nodeeltjes positief geladen zijn, worden ze aangetrok- ken door de negatief geladen celwand van de bacteriën en verzamelen ze zich op de bacteriewand. Eenmaal daar aangekomen doen ze hun antibacteriële werk, meestal door verstoring van die bacteriewand.


Er zijn verschillende soorten nanodeeltjes die gebruikt worden voor desinfectie van de wortelkanalen. Zo is er onderzoek gedaan naar de desinfecterende werking van nanodeeltjes die bestaan uit zilver, bioactief glas of chi- tosan. Het voordeel van deze nieuwe materialen is dat ze langdurig lijken te werken en ook werkzaam zijn te- gen de meest hardnekkige bacteriën als de E. Faecalis. Met deze eigenschappen zouden het ideale materialen zijn om voor een grondige desinfectie als suspensie tij- delijk in het wortelkanaalstelsel in te sluiten. Het nadeel van dergelijke desinfectiemiddelen is dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar deze materialen en dat


er mogelijk negatieve effecten zijn te verwachten van het gebruik. Zo kan zilver mogelijk een donkere verkleu- ring van het dentine veroorzaken.


Naast desinfectie kunnen nanodeeltjes ook verwerkt worden in sealers. Dat lijkt in onderzoek een bijzonder goede toevoeging. Eventueel tijdens de desinfectie-fase achtergebleven bacteriën worden geëlimineerd door de antibacteriële sealer. Daarnaast kunnen de bacteriën minder goed aan het met sealer bedekte dentine hech- ten, waardoor bacteriële herinfectie kan worden voor- komen in het geval van coronale lekkage.


Hoewel er nog niet genoeg bekend is over de toepassing van nanodeeltjes, lijken de resultaten van de onderzoe- ken positief. De eerste sealers met nanotechnologie zijn inmiddels ook al verkrijgbaar. Het zal niet lang duren voordat er ook desinfectiemiddelen met nanotechnolo- gie te koop zijn. Wel is het verstandig om te lezen wat er precies ‘nano’ aan het product is, omdat deze kwalifica- tie ook wel eens als marketingkreet wordt toegepast om een product aan te prijzen of de prijs op te drijven, zon- der dat er daadwerkelijk nanodeeltjes als actieve com- ponent in het product aanwezig zijn.


Literatuur


Nanotechnology in Endodontics, Current and Potential Clinical Applications. Editors: Anil Kishen, ISBN: 978-3-319-13574-8


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48