This page contains a Flash digital edition of a book.
43 actueel


KNMT- BESTUUR


HET THEMAPROGRAMMA IQUAL STAAT DIT NAJAAR IN HET TEKEN VAN DIABETES


SCHRIJF U NU IN VOOR EEN VAN DE BIJEENKOMSTEN


Wist u dat diabetes (suikerziekte) de meest voorkomende ziekte in Nederland is? Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft er last van. En zo’n 250.000 mensen hebben diabetes maar weten het nog niet. In het najaar besteedt het themaprogramma IQual daarom aan- dacht aan diabetes, de interactie met de mondgezondheid en wat u als tandarts kunt zien in de mond. De samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn komt daarbij ook aan bod. Wist u bijvoor- beeld dat u ook zelf patiënten kunt verwij- zen naar een diëtist? De themabijeenkom- sten vinden plaats vanaf woensdag 21 oktober. Tijdens de bijeenkomsten krijgen de deelnemers een korte introductie over IQual-visitatie, een uitleg over LEAN in de tandartspraktijk en diabetes en mondge- zondheid.


INSCHRIJVEN


Schrijf u nu in voor een van de bijeenkom- sten. De bijeenkomsten zijn deze keer ook toegankelijk voor niet-IQual-deelnemers tegen een bijdrage van € 65,- (helft van het jaarbedrag). Dit bedrag ontvangt u terug als u per 1 januari 2016 of eerder lid wordt van IQual. Het programma start om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Vanaf 18.00 uur bent u welkom voor het broodjesbuffet. U kunt u hiervoor opgeven via het inschrijf- formulier op knmt.nl/richtlijnen/iqual.html.


PROGRAMMA THEMABIJEENKOMSTEN 18:00 uur - ontvangst 19:00 uur - korte presentatie over IQual-visitatie


19:20 uur - LEAN in de tandartspraktijk 20:10 uur - pauze 20:40 uur - diabetes 21:30 uur - afsluiting


DATA EN LOCATIES Urmond, Van der Valk Stein Woensdag 21 oktober Sprekers: Margareth Heuveling & Steven Rademacher


Hoofddorp, Park Plaza Dinsdag 27 oktober Sprekers: Ulrich Schultz & Conroy Faber


Zwolle, Van der Valk Donderdag 29 oktober Sprekers: Ulrich Schultz & Sergio Bizzarro


Gilze, Van der Valk Maandag 2 november Sprekers: Margareth Heuveling & Sergio Bizzarro


Nieuwegein, NBC Dinsdag 3 november Sprekers: Margareth Heuveling & Conroy Faber


Arnhem, Papendal Woensdag 11 november Sprekers: Margareth Heuveling & Steven Rademacher


Aad van der Helm voorzitter a.van.der.helm@knmt.nl


Hendrike van Drie vice-voorzitter h.van.drie@knmt.nl


Maren de Wit vice-voorzitter m.de.wit@knmt.nl


Tijmen Hiep


penningmeester en vice-voorzitter t.hiep@knmt.nl


Hans Schirmbeck secretaris


h.schirmbeck@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 OKTOBER 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48