This page contains a Flash digital edition of a book.
16 opinie STELLING


Tandartsen moet- en hun beroepstitel beter beschermen


Het Nt vroeg drie willekeurige tandartsen naar hun mening over deze stelling, die verwijst naar het interview in Nt 15/2015, p. 14.


JOS DIEKHORST tandarts in Arnhem “Het gebeurt steeds vaker dat, onder het mom van taakdelegatie, een niet-tandarts een behandelplan opstelt en uitvoert, daarbij


meer oog hebbend voor commerciële belangen dan voor zorginhoudelijke argumenten. Voor tandartsen zijn de op- leidingseisen wetelijk vastgelegd, ze vallen daarnaast ook onder het tuchtrecht. Als een niet-tandarts een behandeling verprutst, kan hij daarmee wegkomen omdat hij niet onder het klacht- en tuchtrecht valt. Dit tast natuurlijk het imago van onze beroepsgroep aan. Daarom is het belangrijk dat wij onze beroepstitel goed beschermen.”


Als u ook uw mening op de stelling wilt geven kan dat. Twee weken voor verschijning van het Nt staat de stelling als poll op www.ntdigitaal.nl/stelling. Hier kunt u aangeven of u het al dan niet met de stelling eens bent en er desgewenst een reactie bij plaatsen De stelling voor het komende Nt luidt: Certificering of visitatie is voor onze praktijk niet nodig.


HENRIËTTE BROER tandarts in Utrecht “Voor mij als tandarts geldt dat ik me vooral concentreer op mijn eigen werk en praktijk om mijn eigen kwaliteit te waarborgen. Dit


doen veel tandartsen met mij en als gevolg daarvan is het beroep nog steeds erg solistisch. Persoonlijk vind ik natuur- lijk dat we onze titel beter moeten beschermen. Het lijkt me het beste om dit als groep te doen. Misschien kunnen we vanuit de KNMT een leidraad opstellen, zodat we er als groep iemand op kunnen aanspreken. Maar het blijſt lastig om dit daadwerkelijk ook te doen.”


JIM N. EL ASMI tandarts in Zaandam en Amsterdam “In een wereld vol veranderingen verandert ook onze beroepsgroep. Toch is het belangrijk dat de inhoud van ons werk sterk blijſt staan


als het gaat om kwaliteit. Aan elke tandarts(praktijk) de taak om dit te waarborgen. Zorgverzekeraars kunnen dan wel berekeningen (kwantiteit) doen, kwaliteit echter kan alléén door tandartsen zelf gemeten worden. Het aan banden leg- gen van ons beroepsgroep werkt innovatie en het vertrou- wen van onze patiënten tegen, waardoor de kwaliteit in het geding komt. Door elkaar te visiteren, kan deze kwaliteit worden vastgelegd: een sterk platform om onze bijzondere beroepstitel te beschermen. Het draait er namelijk om dat de patiënt de beste zorg met de juiste kwaliteit voor de juis- te prijs krijgt.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48