This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 13


“ Besluiten moeten door de meerderheid van de leden worden herkend”


CV Ton Poppes (1952) 1986 – heden: Samen met tweelingbroer Dick eigenaar van enkele horecazaken in Amsterdam, waaronder de Escape op het Rembrandtplein, een van de bekendste clubs in de hoofdstad. 2009 – heden: Voorzitter van de afdeling Amsterdam van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).


hulp, dan kun je leden overtuigen. Zeker ten tijde van een economische crisis. Je kunt ook nadenken over korting op het lidmaatschap voor ondernemingen waar meerdere bedrijven onder vallen. Je moet diversiteit in het lidmaatschap laten terugkomen, want grotere ondernemingen wil je als vereniging natuurlijk niet verliezen.”


Elke vereniging kent dissidenten. Hoe moet je daarmee omgaan? “Gelukkig hebben we daar in Amsterdam weinig last van. In het landelijk bestuur van KHN wel, want daar zijn de verschillen veel groter. Als voorzit er moet je dan vaardig zijn in het aanspreken van deze personen en uitleggen dat bepaalde standpunten niet haalbaar zijn. Anders ben je alleen maar een doorgeefl uik van polariserende leden.”


Hoe kijkt u tegen de rol van sociale media aan in uw vereniging? “Een individueel lid hoeſt tegenwoordig niet meer te wachten op een regiovergadering om iets te zeggen, maar begint via LinkedIn iets te roepen waarop ieder- een reageert. Dat hebben we meegemaakt bij het ver- hogen van de leeſt ijdsgrens voor alcoholgebruik. Deze uitingen en discussies moet je niet negeren. Je moet ervoor zorgen dat je de gemeenschappelijke deler goed analyseert en daar bij een regiovergadering gebruik van


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


maken. Dan plaats je het in een kader. Je moet sociale media niet negeren.”


Hoe kun je het democratisch gehalte van een vereniging vergroten? “Bij dat proces is behoedzaamheid geboden. Leden moeten voldoende inspraak hebben, maar tegelijk kunnen hun belangen heel divers zijn. Dus is het zaak dat besluiten door de meerderheid van de leden worden herkend. Dat vraagt veel van bestuurders, hun sociale antenne moet goed zijn afgesteld. Wanneer de leden tevreden zijn over een bestuur, zal dat worden ervaren als democratisch functionerend, is mijn ervaring."


Heeſt u nog een boodschap aan de KNMT? “Ik ben niet zo aanmatigend. Wat ik zou kunnen zeg- gen is dat je de politieke dynamiek alleen kunt beïn- vloeden als je verbeteringen toevoegt aan ideeën van- uit de politiek. Dan kun je je rol als belangenbehartiger het best invullen.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48