This page contains a Flash digital edition of a book.
nieuws 7


Zenuwpijn in de Apenheul


Zenuwpijn na het plaatsen van een dentaal implantaat, is een niet te onderschat en probleem. Dat beeld komt naar voren uit de lezing van hoogleraar Stan Politis – werkzaam in het UZ Leuven – tijdens de Nederlandse ITI-meeting op vrijdag 18 september in de Apenheul in Apeldoorn. Daar verzamelden zich zo’n honderd Nederlandse ITI-leden. Volgens Politis melden verschillende internationale studies deze zenuwpijn. Meestal is die tijdelijk, maar bij een klein deel van de patiënten is de pijn blijvend. Evidence based is het echter allemaal nog niet, aldus de Belgische professor, die zich deels baseert op eigen waarnemingen. Zo hadden 29 patiënten in zijn ziekenhuis vorig jaar pijnklachten na het plaatsen van een dentaal implantaat. De klachten kwa- men het vaakst voor bij mensen van middelbare leeſt ijd met een implantaat in de onderkaak. Politis adviseert tand- arts-implantologen alert te zijn op mogelijke pijnklachten die vaak al preoperatief aanwezig zijn. Verder is zijn advies om bij ernstige pijnklachten die ondanks de pijnmedicatie niet binnen 48 uur verdwijnen, het implantaat te verwijde- ren.


Omdat de ITI-meeting plaatshad in de Apenheul, kwam bioloog Patrick van Veen (zie foto) vertellen over het gedrag van apen en wat we daarvan kunnen leren. Volgens Van Veen zijn er veel overeenkomsten tussen mensen en apen. Een van zijn boodschappen is dat je open en transparant met elkaar moet communiceren om problemen op te los- sen. Dat doen apen ook. In organisaties hebben mensen de neiging om meer óver dan mét elkaar te praten, waardoor problemen niet worden opgelost. De oplossing wordt dan vaak gezocht in nieuwe regels, protocollen en structuren, zonder dat de betrokken hun gedrag aanpassen. Als la atste sprak de Zwitserse professor Daniel Buser, een internatio- nale grootheid op het gebied van de implantologie. Hij hield een bijdrage over de sinusbodemelevatie. Volgens Eppo Wolvius, voorzit er van de Nederlandse ITI-section, telt deze afdeling momenteel zo’n 250 leden. Hij hoopt dat dit aantal door de scholingsactiviteiten – die deels online zijn – de komend tijd tot driehonderd zal groeien. (KG)


TOINE VAN BENTHEM


Hoe was de vakantie?


W


at waren het weer heerlijke ver- halen van alle collega’s over hun vakanties! En wat vertellen die verhalen veel over henzelf, meer ei- genlijk nog dan over de bezochte verre oorden. Goed nieuws is geen nieuws. Dat geldt voor het acht uur journaal, maar zeker ook voor het betere vakantieverhaal. Dus als je lekker wilt doorkomen met je zomerbelevenis- sen, is het zaak je ervaren ongerief breed uit te meten. Het ideale ‘mislukte-vakantie-verhaal’ begint altijd met het weer. Dat tegenviel. Het regende te hard en te lang of de zon scheen meedogenloos. Daarna gaat het over raar buitenlands eten, stofrandjes boven de deurpost van je vakantiehuis, luidruchtige buren, te zout zeewa- ter en ongedierte.


Ik heb niet te klagen over wat er tijdens de vakanties van mijn collega’s allemaal is misgegaan. Er is geruzied in eindeloze fi les, er is autopech gemeld, dagen op het parkeerterrein van een garage in een bloedhete cara- van gezeten zelfs, er zijn helse gastronomische avontu- ren beleefd, er is woedend met verzekeringsagenten gebeld, er is op de vuist gegaan met een strandtent- verhuurder en er is geleden onder het gedrag van on- hebbelijke bekvechtende pubers. Niemand vertelde dat hij, lekker losgekomen van zijn dagelijkse omgeving en werkritme, een dromenboekje heeft bijgehouden, eindelijk eens tijd heeft genomen om zijn kennis van de sterrenhemel wat te verbreden, heerlijk eindeloos met vrouw of kinderen of willekeu- rige onbekenden heeft zitten praten over, ja waarover eigenlijk.


Dat soort dingen was ik zelf allemaal van plan, maar ik heb me vooral bekwaamd in het niets doen. Een religi- euze oosterse bezigheid waar ik verdraaid goed in ben geworden, vooral omdat het zulk naargeestig druilerig waardeloos humeurvergallend rotweer was, waar ik me natuurlijk niet aan geërgerd heb. Ik ben blij dat we nu weer allemaal in ons vertrouwde werkritme zitten.


Wilt u reageren op deze column? toine@vanbenthem.net. NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


COLUMN TEGENBEET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52