This page contains a Flash digital edition of a book.
Tetric EvoFlow Bulk Fill ®


Natuurlijke esthetiek in het posterior- gebied met behulp van een efficiënte procedure


Vloeibare bulkfill-composiet als aanvulling op Tetric EvoCeram®


Bulk Fill Het universele composiet Tetric


EvoCeram bewijst al tien jaar zijn nut. Continue doorontwikkeling heeft geleid tot een nieuwe innovatie op de markt: Tetric EvoFlow®


Bulk Fill.


Het nieuwe vloeibare composiet is een ideale aanvulling op het modelleerbare bulk- fill-composiet Tetric EvoCeram Bulk Fill. In essentie heeft Tetric EvoFlow Bulk Fill dezelfde chemische samenstelling als zijn modelleerbare broertje. Het nieuwe vloei- bare composiet wordt toegepast als bulk- fillbasis bij restauraties in klasse I en II. Het materiaal kan, net als Tetric EvoCeram Bulk Fill, in grote lagen van 4 mm worden uit- gehard en hoeft daarbij slechts kort aan licht te worden blootgesteld. Andere voor- delen van dit volumevervangende mate- riaal zijn de uitstekende hechting aan de wanden van de caviteit en de zelfegalise- rende consistentie. De technologie, die bij Tetric EvoCeram Bulk Fill is toegepast, zoals de lichtinitiator Ivocerin, de gepatenteerde stof, die krimpspanning tegengaat en als lichtgevoeligheidsfilter dient, is ook bij Tetric EvoFlow Bulk Fill gebruikt. De krimp-


Aessencio-technologie Vóór lichtuitharding Na lichtuitharding


Overzicht van de belangrijkste kenmerken • Aanbrengen in bulklagen tot 4 mm, dankzij Ivocerin®


reactieve lichtinitiator


• Dentine-achtige of glazuurachtige volumevervanging • 10 seconden (≥ 1.000 mW/cm2


)


• Tijdsbesparing van 47% vergeleken met de conventionele techniek* * vergeleken met Tetric EvoFlow en Tetric EvoCeram. Gegevens beschikbaar op aanvraag.


spanning van Tetric EvoFlow Bulk Fill is vergelijkbaar met of lager, dan die van conventionele vloeibare composieten. Dat geldt ook voor de volumekrimp. Het licht- gevoelige filter zorgt voor een langere verwerkingsduur onder operatielamplicht en bij omgevingslicht.


Lichtinitiator Ivocerin en de Aessencio- technologie


De kracht van het nieuwe vloeibare compo- siet is de speciaal ontwikkelde Aessencio- technologie. In combinatie met de gepaten- teerde lichtinitiator Ivocerin is het met deze technologie mogelijk om composietlagen tot een dikte van 4 mm uit te harden. Door de samenstelling van het materiaal is een lage, dentine-achtige translucentie mogelijk, waardoor onder andere ver-


kleuringen van het gebit effectief kunnen worden gemaskeerd. Een zeer natuur- lijke en fraaie restauratie is het resultaat. Tetric EvoFlow Bulk Fill is dan ook een ideale aanvulling op Tetric EvoCeram Bulk Fill, dat een glazuurachtige translucentie heeft. Beide composieten zijn verkrijgbaar in de universele kleuren IV


A, IV B en IV W.


Restauraties van Tetric EvoFlow Bulk Fill worden meestal afgedekt met een belast- baar composietmateriaal (bijv. Tetric EvoCeram Bulk Fill). Bij restauraties in het melkgebit is deze overkapping niet noodzakelijk. Beide producten bieden een ideale mix van esthetiek en efficiëntie. Meestal is een tand- arts 47%* minder tijd kwijt bij vullingen op basis van de bulkfill-technologie, terwijl de esthetische resultaten vergelijkbaar zijn.


, de nieuwe en sterk


10 seconden (≥1.000 mW/cm2


) Hoge translucentie van 28%


Dentine-achtige translucentie van


<10% Meer informatie vindt u op www.ivoclarvivadent.nl


Tetric EvoFlow Bulk Fill vóór lichtuitharding


Tetric EvoFlow Bulk Fill na lichtuitharding


Eindresultaat met overkappings laag van Tetric EvoCeram Bulk Fill


Dr. Eduardo Mahn, Chili


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52