This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 17


DSW participeert niet in Zorgdialoog.Nu CV


Chris Oomen (1949) Studies: farmacie en rechten (kandidaats) in Leiden Werk: Apotheker bij DSW, later hoofd medische dienst, vanaf 1987 bestuurs- voorzitter DSW Bedrijven: oprichter van onder meer Optiver, Mint en Tjip


DSW Zorgverzekeraar heeft ruim 450.000 verzekerden, meest in de regio Schiedam.


klanten voor de tandarts. Ik ben zelf patiënt bij ProRot erdam. Dat is een voortreff elijke club, die de tijd neemt om het werk te doen. Met de huidige tarieven kan dat nauwelijks. Als je het afraff elt, lukt dat prima. Een rechtvaardig inkomen met het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit is het beste voor de beroeps- groep zelf.”


Hoe kijkt u aan tegen de kwaliteit van de mondzorg in Nederland? “Ik denk dat die gemiddeld genomen goed is. Die is alleen te verbeteren als tandartsen zich daarop aange- sproken voelen. Ik vind het belangrijk dat er KiMo- richtlijnen komen. Als je sterk bent, durf je ook te pre- senteren wat je doet. Waarom die angst? Richtlijnen horen er bij. Op de bot e fraudegevallen zouden wij kunnen sturen, maar in bredere zin kan een verzeke- raar kwaliteit niet beoordelen. We kunnen en willen niet achter iedere stoel gaan staan.”


Is het geen probleem dat de kwaliteit van de mondzorg heel moeilijk te beoordelen is voor een patiënt? “Ja, maar ik kan u wel vertellen dat de mensen die bij tandarts Van N. zijn geweest achteraf heel goed kunnen vertellen hoe slecht het was. Te laat natuurlijk. Maar als je even navraagt kom je snel te weten hoe een tand- arts bekend staat. Dat weet een huisarts bijvoorbeeld


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


“ Verzekeraars kunnen kwaliteit niet beoordelen”


ook wel. Met sociale media kun je ook heel wat te weten komen. Dat is geen complete black box.”


Kunnen verzekeraars de rol die hen door de overheid is toegekend goed waarmaken? “Tandheelkundige zorg inkopen doen ze dus niet, omdat dat verdraaid moeilijk is. Verzekeraars geven ook toe dat ze de kwaliteit niet kunnen beoordelen. Dan moet je eind van het jaar ook niet met budgetpo- lissen komen die je op basis van kwaliteit zou hebben ingekocht. De rol van de verzekeraars zou wat dat betreſt absoluut bescheidener mogen zijn. Het idee dat verzekeraars kunnen bepalen hoe de regie van de mondzorg is, vind ik te dol voor woorden.”


Hoe lang wilt u nog doorgaan bij DSW? “Het grootste gedeelte van mijn carrière ligt achter me, maar u moet wel gemerkt hebben dat ik wel iets met gezondheidszorg heb en dat ik wat dat betreſt nog vol enthousiasme ben.”


Op de dag van dit interview introduceerde Zorgverzekeraars Neder- land (ZN) zorgdialoog.nu. Dat gebeurde onder meer met paginavul- lende advertenties in dagbladen, met daarin de zin: “In de ideale wereld werkt de tandarts voor niks”. Oomen: “Kennelijk voelen alle verzekeraars zich zo onder druk gezet dat ze gezamenlijk een soort charmeoffensief willen doen. Ik wil niet in zo’n dialoog meedoen, omdat die het verschil tussen verzeke- raars toedekt. Er wordt een hoop premiegeld in gestoken waaraan ik niet wil meebetalen. Het is ook een soort reclame om te laten zien hoe goed we met z’n allen zijn, zodat de verzekerde echt niets meer te kiezen heeft. Men hoopt dat verzekerden blijven zitten waar ze zitten. Dan blijven de vier grootste verzekeraars altijd de grootste en zullen wij altijd voor ons bestaan moeten vechten. Ik kies ervoor om onze eigen standpunten naar voren te brengen. Via ZN, die nul ver- zekerden heeft, moet het volk nu in discussie gaan. Dat vind ik de armoede ten top in een stelsel dat gebaseerd is op marktwerking. Ik zeg op alles wat gezamenlijk met andere verzekeraars gebeurt: nee.“


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52