This page contains a Flash digital edition of a book.
22 opinie


STELLINGHelaas neemt de KNMT geen deel aan het Kwaliteitsinstituut Mondzorg (KiMo)


Het Nt vroeg drie willekeurige tandartsen naar hun mening over deze stelling, die verwijst naar het artikel in Nt 14/2015, p. 8.


EVELINE DU BOIS tandarts in Maastricht “Moeilijk om hier een genuanceerde reactie op te geven. Op zich zou het natuurlijk fijn zijn als er een kennisinstituut is dat wordt


opgericht vanuit verschillende invalshoeken, zoals weten- schap, beroepsorganisaties en opleidingsinstituten. Dan heb je er ook invloed op en heb je alles onder één paraplu. Aan de andere kant kan ik me goed voorstellen dat de leden van KNMT zoiets hebben van: weer nieuwe regels, proto- collen, richtlijnen et cetera. Het zijn allemaal van die dingen die je naast je werk erbij krijgt. Een soort overdosisgevoel.”


Als u ook uw mening op de stelling wilt geven kan dat. Twee weken voor verschijning van het Nt staat de stelling als poll op www.ntdigitaal.nl/stelling. Hier kunt u aangeven of u het al dan niet met de stelling eens bent en er desgewenst een reactie bij plaatsen/ De stelling voor het komende Nt luidt: Tandartsen moeten hun beroepstitel beter beschermen.


ERIK JUCH tandarts in Papendrecht “Het lijkt op het eerste gezicht voor de hand te liggen dat de KNMT meedoet in het KiMo. Immers, in de huidige praktijk zijn


richtlijnen onmisbaar. Maar wordt bij het ontwikkelen er- van altijd voldoende rekening gehouden met de belangen van de algemeen practicus, nu of in de toekomst? Daarom is het mijns inziens terecht dat onze KNMT, onafankelijk, onze belangen ook in deze zaken blijſt vertegenwoordigen. Ik ben het daarom volledig eens met de keuze van de KNMT.”


MICHIEL BROEKSTRA tandarts in Tilburg “Ik ben geen voorstander van een scheiding tussen klinische en praktische richtlijnen. De KNMT behartigt juist de belangen van de


tandartsleden, er ís geen sprake van belangenverstrenge- ling. Door zich nu terug te trekken, worden richtlijnen over- gelaten aan partijen die mogelijk minder bij de dagelijkse praktijkvoering betrokken zijn. Het is opmerkelijk dat me- de-initiatiefnemer KNMT na drie jaar ineens een andere koers vaart. Recent nog riep de Algemene Vergadering op om de belangen van de beroepsgroep stevig in de richtlij- nen te verankeren. Ook naar buiten toe lijkt de beslissing voor de beeldvorming niet echt handig.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52