This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 15


Tandartsen moeten massaal aan visitatie doen en hun beroepstitel verdedigen. Dat bevordert de kwaliteit en ze kunnen er in de media goed mee scoren. Bestuursvoorzitter Chris Oomen van DSW Zorgverzekeraar is daarvan overtuigd en trekt er graag met tandartsen in op. Maar wie fraudeert of het solidariteitsprincipe van verzekeren aantast, vindt hem op zijn weg.


TEKST: REINIER VAN DE V RIE; FOTO’S: JAN DE GROOT, AMSTERDAM


Welke rol wil DSW in de mondzorg spelen? “Voor ons is het heel logisch te communiceren en informatie uit te wisselen met beroepsgroepen. DSW heeſt regulier overleg met tandartsen en een orthodon- tist uit de regio, bestuursleden van kringen. Op basis van hun adviezen hebben we bijvoorbeeld besloten wat er voor tandheelkunde in onze aanvullende polis moest. Voor tandartsen is een goede aanvullende ver- zekering tegen een redelijke prijs en een zo breed mogelijke dekking van belang voor de continuïteit. En wij willen graag dat verzekerden onze polis goed vin- den. De avond voor dit interview was ik aanwezig bij dat overleg. Ik heb er mijn irritatie geuit over niet- tandartsen die werken volgens de verlengde armcon- structie. We hebben twee van die gevallen in onze regio waarnaar we uitgebreid en gedocumenteerd onderzoek hebben gedaan. Die acrobaten leveren werk af dat op geen enkele manier te kwalifi ceren is als goede mond- zorg. En hun rekeningen zijn skyhigh. De IGZ deed tot nu toe niets. Ik heb de Inspectie laten weten dat, als men binnen twee weken niet in het geweer komt, ik het breed in de pers zal uitmeten. Ik denk dat het sig- naal nu is opgepakt. Slechte mondzorg en hoge reke-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52