This page contains a Flash digital edition of a book.
klachtenregeling 39


Gebrek aan visie REGIONAAL TUCHTCOLLEGE ZWOLLE, 14 AUGUSTUS 2015


KLACHT Klaagster bezocht op 18 december 2009 de tandarts met de vraag of haar loszitende front- brug kon worden vervangen door implantaten


met vaste bruggen. Tijdens dit bezoek heeſt ze een anamneseformulier ingevuld en daarop vermeld dat ze lichte pijn en kaakgewrichtsklachten heeſt sinds de brug los zit en dat ze onder behandeling is van een mondhygiënist. De tandarts heeſt een OPT en een Digital Volume Tomografie gemaakt en constateerde onvoldoende mondhygiëne, zware gingivitis en een apicale opheldering aan de 12. Hij heeſt dit niet in het dossier genoteerd. Hij raadde vaste tandvervanging af en stelde voor implantaten te plaatsen met daarop telescoopkronen. Ook dit is niet in het patiëntendossier genoteerd. Als behan- delingsplan heeſt de tandarts een gebitsdiagram in het dossier opgenomen waarop de nummers van de tanden en kiezen zijn aangeduid met de voorgenomen soort tandvervanging. In het dossier is vermeld ‘geen botafraak/botkwaliteit goed’ terwijl in feite de botafraak gevorderd was en de botkwaliteit slecht. De tandarts heeſt in december 2009 een (ongedateerde) offerte ge- maakt waarin hij heeſt begroot: laboratorium- kosten: € 12.950,00, materiaalkosten: € 3.223,56, honorariumkosten € 7.826,44. In totaal € 24.000,00. In het kostenplan zijn implantaten van Nobel Bio- care op de 14, 15, 23, 24 en 25 opgenomen. Nadat klaagster om meer informatie had verzocht, heeſt de tandarts uiteindelijk toch besloten een vaste constructie te plaatsen. Daarop vroeg klaagster een nieuwe offerte en informatiefolders, waarop de tandarts voorstelde alles voor het begin van de behandeling nog exact door te spreken. Het aantal implantaten zou volgens hem afangen van de hoeveelheid bot. Tijdens de eerste operatie, op 14 januari 2010, zijn in afwijking van het behandel- plan implantaten geplaatst op de 17, 18, 27 en 28. In het dossier staat dat implantaten waren geplaatst op de 16, 17, 26 en 27. De geplaatste implantaten waren van het merk Medical Instinct, terwijl implantaten van Nobel Biocare zijn gedeclareerd. De offerte is op 25 januari 2010 aangepast: laboratoriumkosten: € 11.202,00, materiaalkosten: € 4.331,34, honorari-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


umkosten € 8.466,66. In totaal € 24.000,00. De twee- de operatie vond plaats op 12 juli 2010. De tandarts heeſt toen de linkerbovenkaak geopend en, nadat hij had geconstateerd dat implanteren vanwege ontoereikende botkwaliteit niet mogelijk was, weer gesloten. Verder heeſt hij in de rechterbovenkaak implantaten geplaatst ter hoogte van 14, 15 en 16. Op de patiëntenkaart is genoteerd dat er implanta- ten waren geplaatst ter hoogte van de 18, 15 en 14. Nadat klaagster de tandarts heeſt aangesproken op onjuist declareren heeſt hij € 6.700,00 terugbetaald. Klaagster heeſt op 30 januari 2015 RTG medegedeeld de klacht tegen de tandarts in te trekken. Op 13 maart 2015 heeſt het RTG beslist dat de behandeling van de klacht vanwege het algemeen belang zou worden voortgezet.


VERWEER Los van dat hij het patiëntendossier onvol- doende heeſt bijgehouden, is de klacht volgens de tandarts ongegrond.


OVERWEGINGEN Ten aanzien van de dossiervoering stelt het RTG vast dat er geen helder en inzichtelijk schriſtelijk behandelplan is opgesteld. Er is al- leen een schriſtelijk vastgelegde offerte die is bijge- steld nadat de behandeling feitelijk al was begon- nen. De door de tandarts tijdens de intake vastge- stelde problemen zijn een contra-indicatie voor het starten van een uitgebreide behandeling. De tand- arts is echter van start gegaan zonder gefundeerd en


“Vanwege het algemeen belang voortgezet”


De samenvattingen in deze rubriek komen tot stand onder de auspiciën van de Adviescommissie Beroepsuitoefening van de KNMT. Iedere samen- vatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


KLACHTENREGELING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52