This page contains a Flash digital edition of a book.
redactioneel


5


REINIER VAN DE VRIE


INHOUD


raditiegetrouw maakt DSW Zorg- verzekeraar in de week na Prins- jesdag haar premie voor het volgende jaar van de basisverzekering bekend. Daarin loopt ze ver voor op de andere verzekeraars die nog weken nodig heb- ben om te rekenen. Bestuursvoorzitter Chris Oomen onderscheidt zich graag van andere verzekeraars, misschien enigszins om te provoceren, maar vooral omdat hij vindt dat verzekeraars dichtbij hun roots moeten blijven. Verzekeren in de zorg is voor hem in de eerste plaats een solidariteitskwestie.


Bertrams 3 Nieuws 6 Agenda


Feit of Fictie Nieuws


Tegenbeet


Verbeelding Tweevlaks


Interview: Chris Oomen


Stelling Tweets Spittoon


6 6 7 7


Mensenwerk 10 Citaten


10 10 11 14


Opinie 20 Inbox


20 22 23 23


Vakinhoud 26 Uitgelezen Beeldspraak


Geneesmiddelenbulletin Praktijk: Topsport


Onderzoek 37 Peilstations


37


Klachtenregeling 39 Service 43 KNMT Actueel


45 Nt 16//2015 verschijnt op 9 oktober NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Wilt u reageren op het hoofdredactioneel? r.vandevrie@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


26 27 28 32


Uit solidariteit T


Daarom ook één tarief voor iedereen en geen (collec- tiviteits)kortingen. In het interview op p. 14 in dit Nt zegt hij dat wie daar niet in meegaat zich moet scha- men. Zowel verzekeraars die allerlei kortingen aanbie- den als verzekerden die – ten koste van anderen – kor- tingen accepteren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat DSW scherp let op behandelaars die verkeerd de- clareren, frauderen of ondermaatse zorg leveren, bij- voorbeeld via de verlengde armconstructie. Tandart- sen in de regio die dat doen hebben een slechte aan hem. Hij zal dan ook niet schromen om de Inspectie op die praktijken af te sturen. Al moet die zelf soms ook een duwtje hebben.


Maar DSW zoekt ook graag de echte dialoog met zorg- verleners. De verzekeraar zit bijvoorbeeld regelmatig voor overleg met tandartsen rond de tafel. Mede op basis van hun adviezen wordt het deel tandheelkunde in de aanvullende verzekering vastgesteld. Oomen vindt ook dat een verzekeraar geen regierol in de zorg kan nemen en dat kwaliteitsverbetering bij zorgverle- ners zelf vandaan moet komen. Wat dat betreft is hij groot voorstander van onderlinge visitatie. En als enige zorgverzekeraar heeft DSW zich uitgespro- ken voor vrije artsenkeuze, dwars tegen de koers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in. Oomen maakt zich er nog steeds boos over dat hij daarover publie- kelijk gekapitteld werd door ZN-voorzitter André Rou- voet, maar hij is echt niet van plan de belangen van zijn verzekerden te verkwanselen.


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52