This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 35


Ook Roel de Maat uit Arnhem heeſt regelmatig top- sporters in de stoel. Hij voert onder meer pre-season- screenings uit, waarbij de sporter voor het sportseizoen een checkup krijgt. De Maat ziet veel voetballers in zijn praktijk. Zo checkte hij de voetballers van het Neder- lands elſt al voordat ze vorig jaar naar het wereldkam- pioenschap in Brazilië vertrokken. En onlangs heeſt hij voetballers van Vitesse nog gecontroleerd. Bij voetballers valt hem op dat ze veel aandacht hebben voor hun lijf en lichamelijke gezondheid, maar dat het gebit daarbij achterblijſt . Een voetballer heeſt meer dan gemiddeld geïmpacteerde verstandskiezen, veel cariës en peri-apicale problemen. De verklaring hiervoor legt hij met name bij het sociaal-economische milieu waar- in veel voetballers zijn opgegroeid. “Ze komen vaak uit volkswijken met weinig aandacht voor tandheelkun- dige zorg, waardoor ze een behandelachterstand heb- ben opgelopen.”


Andere blik


Ook in de Amaliakliniek in Kerkrade is er aandacht voor topsporters. Tandarts-eigenaar Richard Reinders ontvangt met regelmaat wielerploegen en profvoetbal- lers voor een check-up in zijn kliniek. Hij raakte geïnte- resseerd in deze categorie patiënten door het werk van SportsinjuryLab, een organisatie die zich in Nederland bezighoudt met de relatie tussen gebitsklachten en de algehele gezondheid van sporters. Reinders kijkt met een andere blik naar een topspor-


ter. Zo kiest hij er soms voor om een verstandskies bij een sporter bij voorbaat te trekken. Ook kijkt hij naar de beetrelatie van de sporter, want sporters hebben meer dan gemiddeld last van tmd-klachten door stress. Reinders constateert dat mondgezondheid in de sport- wereld nog steeds een ondergeschoven kindje is, iets wat hem verbaast. “Een dure voetballer die niet kan spelen door een rot gebit, kost veel geld. Net als een paard zouden ze hem bij aanschaf eerst in de mond moeten kijken.”


Flexibiliteit Een tandarts algemeen practicus kan een topsporter prima in zijn praktijk begeleiden en behandelen, zeg- gen de ‘sport andartsen’. Met een beetje gezond ver- stand weet elke tandarts wel raad met een dergelijke patiënt. Het is echter wel van belang goed na te gaan welke sport de topsporter beoefent en hoe dit kan sa- menhangen met de staat van het gebit. Als je bijvoor- beeld bij een duursporter ziet dat een gebit tekenen van slijtage vertoont, dan moet je hier sneller op ingrijpen, aldus Lieshout. Dat zou kunnen samenhangen met re-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


SportsinjuryLab


Het SportsinjuryLab screent profvoetballers en andere sporters op specifi eke tandheelkundige en occlusale aspecten die niet alleen negatieve effecten op het algehele bewegingsapparaat kunnen hebben, maar ook de kans op (her)blessures kunnen verhogen. Volgens het instituut zijn gebits- en kaakgewrichtsproblemen een voorspeller van spier-, band- of peesletsel. Op www.sportsinjurylab.com staan hiervan voorbeelden. Zo liet voetballer Robin van Persie op voorhand zijn verstandskiezen verwijderen om de kans op blessures te verminderen.


fl ux en klemmen. Volgens De Maat kan iedere tandarts een topsporter goed behandelen, maar vergt het wel wat meer fl exibiliteit qua planning van de behandeling. Sporters vinden het fi jn om in een kort tijdsbestek be- handeld te kunnen worden in verband met deelname aan belangrijke wedstrijden. Hier zou je als tandarts rekening mee moeten houden bij de planning.


Inmiddels loopt de mondgezondheidscheck van NOC*NSF. Deze bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst door de sporter en een controle van het ge- bit bij een van de vijf centra voor bijzondere tandheel- kunde die hiervoor zijn aangewezen. Na afl oop van de check wordt voor eventuele verdere behandeling ver- wezen naar de huistandarts. Momenteel hebben zo’n 75 potentiële deelnemers aan de Olympische Spelen een check gehad, zegt Wolvius. Hij gaat ervan uit dat de rest van de honderdvijſt ig sporters zich nog gaat melden vanuit het besef dat dit bij een optimale voorbereiding voor RIO2016 hoort.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52