This page contains a Flash digital edition of a book.
ACADEMISCH CENTRUM TANDHEELKUNDE AMSTERDAM


Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam nodigt tandartsen uit zich aan te melden voor de driejarige opleiding:


Postgraduate programme in Oral Health Sciences


met de afstudeerprofielen:


• Endodontologie • Orale Implantologie • Orale Kinesiologie (TMD/orofaciale pijn, slaapstoornissen en gebitsslijtage)


• Parodontologie


Deze nieuwe opleiding start in September 2016 en is voortgekomen uit genoemde differentiatie opleidingen die al vele jaren bij ACTA bestaan. Zij bestaat uit de volgende componenten: 1. generieke modules voor alle afstudeerprofielen; 2. profielmodules waarin de student grondige theoretische en praktische kennis en vaardigheden opdoet in één van de vier profielen;


3. een onderzoekstraject dat leidt tot een afsluitende thesis en wetenschappelijke publicatie; 4. training in geavanceerde klinische vaardigheden voor 50% van de totale studietijd.


Afhankelijk van het afstudeerprofiel is de opleiding 3-5 dagen per week. Zij is geaccredi- teerd door de relevante (inter)nationale beroepsverenigingen. Voor erkenning op het Masterniveau is accreditatie bij de NVAO aangevraagd.


Geïnteresseerde tandartsen dienen te beschikken over minimaal één jaar praktijkervaring (meerdere ervaringsjaren zijn aanbevolen). De totale opleidingskosten variëren per afstudeerprofiel van €12.000 tot €20.000 per jaar.


Meer informatie en een aanmeldingsformulier kunt u aanvragen via pgohs@acta.nl. Uw aanmelding dient vóór 1 december 2015 bij ons binnen te zijn.


Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met: dr. T. Timmers, coördinator, Postgraduate programme in Oral Health Sciences ACTA Gustav Mahlerlaan 3004 1081 EA Amsterdam e: pgohs@acta.nl w: www.acta.nl/postgraduate-ohs


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


ACTA is het samenwerkingsverband van de Faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiënten zorg op het terrein van de tandheelkunde. Internationaal gezien is ACTA toonaangevend in onderzoek en onderwijs. Bij ACTA werken circa 500 medewer kers en volgen circa 900 studenten de opleiding Tandheelkunde. Dagelijks levert men aan circa 600 patiënten tandheelkundige zorg. Naast de hoofdvesti ging in Amsterdam heeft ACTA neven vestiging in Almere.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52