This page contains a Flash digital edition of a book.
4 etalage 14 27 Gezwollen


Dat het voor ouders zin heeſt kinderen zo jong mogelijk naar de tandarts mee te ne- men, toont deze casus. Bij de één maand oude baby van een - gezonde - moeder is een zwelling op de bovenlip zichtbaar. Dit is alarmerend genoeg om zo snel mogelijk naar de mka-chirurg te verwijzen.


DSW Bestuursvoorziter Chris Oomen van DSW Zorgverzekeaar zegt graag samen met tandartsen op te treden als het gaat om kwaliteitsbevordering. Aan tandartsen die het niet zo nauw nemen daarentegen heeſt hij een broertje dood.


Visie 32 Topprestatie


Topsport bedrijven, kan een zware wissel op de mondgezondheid trekken. Tegelijk kan een slechte mondgezondheid het le- veren van topprestaties negatief beïn- vloeden. Extra aandacht voor de mond van topsporters is dus geboden.


39 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Veel fouten met een repe- terend karakter en een ge- brek aan visie. De aange- klaagde tandarts werkt zonder helder behandel- plan en switcht gaande de behandeling van aanpak. Het Regionaal Tuchtcollege legt hem een voorwaarde- lijke schorsing op.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52