This page contains a Flash digital edition of a book.
6 nieuws


FUNCTIEHERSTEL Tijdens het congres Van trauma tot duurzaam functieherstel bieden verschillende sprekers up-to-date informatie over tandletsel. Vrijdag 30 oktober, Bussum, www.nvvk.org.


BEKNOPT De cursus Individually trained oral prevention brengt beknopte richtlij- nen voor de risico-analyse en het behandelplan bij implantologie. Ook wordt uitgelegd wat te doen wanneer zich problemen voordoen. Vrijdag 6 november, Kerkdriel, www.curaden.nl.


FUNDAMENT In de masterclass Het fundament wordt ingegaan op de indicatie voor behoud van dimensies en bot- augmentaties. Ook komen proce- dures en theoretische achtergrond aan bod. Vrijdag 30 oktober, Putten, www.implantologiehetfundament.nl.


OROFACIALE PIJN Tijdens het symposium Een multi- disciplinaire kijk op orofaciale pijn wordt tot in detail uitgelegd hoe de diagnose bij kiespijn en TMD wordt gesteld.


Zaterdag 14 november, Amsterdam, www.acta-de.nl.


CONCEPT


Tijdens de lezing en hands-on trai- ning One-fi le Endo concept, een weloverwogen besluit! doet be- denker professor Ghassan Yared dit concept uit de doeken. Zondag 25 oktober, Hilversum, www.aanmelder.nl/one-fi le-endo.


FEIT OF FICTIE


Reinig een fopspeen in de mond van de moeder


FEIT NOCH FICTIE


Moeders die de fopspeen van hun baby in hun eigen mond reinigen, be- schermen hun kind mogelijk tegen astma en eczeem. Dat zou onderzoek in het Queen Silvia Children's Hospital in het Zweedse Göteborg uitwijzen. Kinderen van wie de moeders dat doen, blijken meer verschillende bacteri- en in hun mond te hebben dan kinderen van wie de ouders de speen niet in de mond nemen. Overdracht van microben zou zorgen voor meer bacteriële diversiteit in het spijsverteringssysteem van baby’s, wat zou kunnen leiden tot een betere immuniteit, aldus de onderzoekers. Zij stelden vast dat kin-


deren van wie de ouders de fopspeen in de mond staken, 63 procent minder kans op eczeem en 88 procent minder kans op astma hadden. Toen de kin- deren drie waren, was het verschil wat astma betreſt verdwenen en bleek het risico op eczeem nog maar 49 procent lager te zijn. In vervolgonderzoek willen de onderzoekers hun bevindingen bevestigen.


Cor van Loveren, hoogleraar Preventieve Tandheelkunde aan ACTA, is wat sceptisch over het Zweedse onderzoek. “Uit een cohortonderzoek mogen


geen causale conclusies getrokken worden. Het gedrag van de ouders die de speen in de mond nemen, kan ook op andere hygiëneaspecten verschillen


ten opzichte van het gedrag van de ouders die dat niet doen. Dat een factor belangrijk onderscheid maakt in een cohortonderzoek, betekent nog niet dat de factor vertaald mag worden in een therapie.” De rol van de speen bij de overdracht van de mondfl ora van moeder op kind is bekend en er zijn aanwijzingen dat een gezonde mondfl ora positief bijdraagt aan de algehele


gezondheid. Maar ook cariogene en paropathogene bacteriën worden over- gedragen. Over de overdracht daarvan zegt Van Loveren: “Iedereen bezit


eigenlijk alle soorten mondbacteriën in lage concentraties. Het ligt aan de mondhygiëne en het voedingsgedrag of deze kunnen uitgroeien tot een schadelijke populatie. Als de moeder gezond is, zou het voor het kind juist een voordeel zijn dat deze met gezondheid geassocieerde bacteriën worden overgedragen. Daarom zou preventie van tandziekten altijd bij de moeder


moeten beginnen.” Volgens de hoogleraar is het overigens niet nodig de ge- woonte van ouders om de speen in de mond te reinigen af te raden.


Literatuur


Voor de volledige agenda: www.ntdigitaal.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


- Pacifi er Cleaning Practices and Risk of Allergy Development. 20-02-2013 (ht p://pediatrics.aappublications.org/content/131/6/e1829.full.pdf)


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


agenda


FOTO: SHUTTERSTOCK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52